Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij alle verwondingen, etterachtige ontstekingen, kwetsingen en slechte etteringen geldt de honing als het beste en betrouwbaarste geneesmiddel om het rijp worden van abcessen en bloedzweren te bevorderen.

In de wondbehandeling verdient de honing minstens als het goedkoopste en handigste middel aanbeveling en wel als honingmeelverband. Deeg van honing met meel is bij het publiek sinds lang een eenvoudig middel om zweren en builen rijp te doen worden, en pijn te verzachten. De honing vormt in al deze gevallen een absoluut zekere luchtafsluiting (occlusief-verband), die gelijktijdig door zijne kleefkracht de wondranden samenhoudt. Door eenvoudig indoopen in water kan het verband licht worden afgenomen, omdat de honing resp. het honingdeeg gemakkelijk oplosbaar is. Zonder twijfel heeft het honingverband door zijn gehalte aan mierenzuur antiseptische eigenschappen, zooals azijnzuur, benzoëzuur, salicylzuur, boorzuur enz. Bij het gebruik van honing in plaats van jodoform en carbolzuur, behoeft men er niet in 't minst bezorgd voor te zijn, dat een zoodanig verband nadeelige gevolgen heeft. Slechts volkomen onbekendheid met de eigenschappen van honing en zijne verschillende wijzen van gewinning kan de oorzaak zijn, dat uit principieelen afkeer tegen zulke volks- of huismiddelen de honing als ongeschikt beschouwd wordt.

Dr. A. Pfleiderer uit Ulm, die in het Wurttembergsche med. Correspondentieblad het honingdeegverband heeft aanbevolen, gebruikt ook een uit gelijke aeelen honing, roggemeel en gist bereide zalf, waarmede hij sinds verscheidene jaren bij bloedzweren en dergelijke aandoeningen eene verrassende pijnstilling alsmede spoedige verweeking en gladde afstooting der afgestorven weefsels heeft verkregen. "Ik laat de zalf door den zieke zelf vervaardigen en wel steeds slechts zooveel, als voor eenmalig gebruik voldoende is, waarvoor dus gewoonlijk ongeveer zooveel als een erwt van ieder der drie bestanddeelen genomen wordt."

Overal, waar wij voeden en tegelijk zenuwen en krachten versterken willen, zal de zuivere bijenhoning het beste huis- en geneesmiddel zijn en blijven.

Hiermede is de taak van den zuiveren bijenhoning als huis- en geneesmiddel nog niet ten einde. Ook bij hevige zenuwhoofdpijn werkt de bijenhoning somtijds voortreffelijk. Als proef neme men in zoo'n geval 's avonds voor het naar bed gaan één tot twee eetlepels honing in, en men zal bemerken, dat de hoofdpijn spoedig verdwijnt en in plaats van een lichte, oppervlakkige slaap een diepe en vaste intreedt.

Dit feit verklaart ons tegelijkertijd de werking van den zuiveren honing als voortreffelijk slaapmiddel, zelfs bij kinderen. Bij eene

Sluiten