Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijsvraag over werkzame huismiddelen ter bevordering van den slaap werd aan den honing de eerste plaats toegekend. Een tot twee eetlepels vol honing, 's avonds voor het naar bed gaan ingenomen, bewerken een verkwikkenden, rustigen slaap, zonder eenige nevenwerkingen. Men moet zich alleen eerst aan de licht afvoerende uitwerking gewennen.

Onder vele huismiddelen tegen kiespijn is tot dusverre de honing onopgemerkt gebleven; men gelooft veeleer, dat hij, evenals alle zoetigheden, de zaak verergert. Men volge echter den raad op van iemand, die het heeft geprobeerd. In het begin schiet de honing in de tanden, de pijn wordt erger, met ieder verder lepeltje, dat men gebruikt, wordt de afscheiding der speekselklieren geringer en binnen weinige minuten is de pijn volkomen verdwenen. Dit is als volgt te verklaren: lieden, die alle spijzen voldoende kauwen, hebben zelden slechte tanden of kiezen, dus ook zelden kiespijn, doch bij diegenen, die veel soep en koffie gebruiken, vaste spijzen met groote brokken inslikken, scheiden de spijzen weinig af; daardoor zet het speeksel zich aan het tandvleesch aan, veroorzaakt zinkingen, verzwering, verval van het tandglazuur en pijn. Honing echter prikkelt de klieren om speeksel af te scheiden en werkt genezend door zijne bekende bederfwerende antiseptische eigenschappen.

Mierikswortel, fijngemaakt, voor de helft vermengd met zuiveren bijenhoning, hiervan om de 2—3 uren een theelepel vol ingenomen, is bij vele verkoudheden, gepaard gaande met hoesten en heeschheid, een zeer doelmatig huis- en geneesmiddel.

Komkommers als huis- en geneesmiddel. Het nut dezer heerlijke vrucht voor dit doeleinde, is nog niet voldoende bekend. Het komkommersap bereiden vele huisvrouwen zoodanig, dat zij de vrucht schillen, in schijfjes snijden, dan uitpersen en het sap weggieten, in de meening, dat het toch slechts water is. Deze opvatting is geheel verkeerd, want juist het sap is het beste van den komkommer, al het overige bijna onverteerbare cellulose, houtstof. Versche komkommersalade of ook een geschilde komkommer lescht uitstekend den dorst, werkt kalmeerend bij bloedzwellingen, koortsverschijnselen en opwindingen, verkoelend bij groote hitte, bevordert ook de huiduitwaseming en verlicht de longenfunctiën, zoodat zelfs tuberculoselijders, zoolang zij komkommers verlangen en verdragen, veel nut daarvan hebben. Zuur ingemaakte komkommers dragen, tengevolge van hun melkzuurgehalte, zeer veel bij tot eene goede spijsvertering, maar ook tot verwarming van het lichaam, vooral in den winter, wanneer men de warmte moet ontberen. In Griekenland legt men tegen hoofdpijn versche komkommerschillen tegen het voorhoofd. (De gedroogde pitten weekt men 's winters en bedekt daarmede bevroren plaatsen aan handen en voeten.) Verder

Sluiten