Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de verzachtende werking, aan magere kaas eigen, komt nog eene wateropzuigende, die diep doordringt en ophoopingen verdrijft, op dezelfde wijze als bij glycerine of alcohol het geval is, alleen werkt zachte kaas veel weldadiger en daarbij spoedig pijnstillend.

Het citroenzuur, dat behalve in de citroenen, in de. kruisbessen, doornbessen, heidebessen en andere zure vruchten voorkomt, wordt, behalve voor de vervaardiging van limonaden, als gorgelwater,, bij jicht en rheumatiek toegepast. Bij deze ziekten wordt de citroenkuur zoodanig toegepast, dat men het sap van een citroen in een glas suikerwater uitperst en dit mengsel ongeveer een uur voor iederen maaltijd inneemt. Vanaf de tweede week kan men twee citroenen gebruiken, maar men moet niet verder gaan dan tot hoogstens zes dagelijks, daar anders licht darmcatarrh kan ontstaan. De kuur duurt drie tot zes weken. Ook bij diphteritis is het citroensap in- en uitwendig met goed gevolg toegepast. Heete citroenlimonade is een voortreffelijk middel om te zweeten, en bewijst ook bij catarrhen der luchtwegen goede diensten. De Italianen gebruiken een thee van citroenschillen tegen wisselkoorts.

Neusspoelingen en inspuitingen van een mengsel van citroenzuur en melksuiker of bolus alba in gelijke deelen zijn tegen een stinkneus zeer doelmatig.

Suiker. Als volksmiddel wordt suiker bij oude, veronachtzaamde wonden gebruikt, waarvan zij den kwaden reuk wegneemt en de bovenmatige woekering van korrelige vleeschzweertjes, het zoogenaamde

"wild vleesch" vernietigt.

Bij gebrek aan het werkzaamste wondmiddel, het zonlicht, is de bestrooiing van suiker op oude wonden, vooral op zweren aan het onderdijbeen, zeer aan te bevelen. Men bestrooit de wonde dik en doet er dan een los verband om. Het verband moet dagelijks één- tot tweemaal

ververscht worden.

Voor de huisapotheek zijn verschillende hulpmiddelen noodig, zooals de koorts- en badthermometer, een irrigator, spuit voor een lavement, een windkussen om het doorliggen te voorkomen. Eene buikflesch, eene zoogenaamde Karlsbader flesch, dient voor heete alsmede voor koude omslagen. Ter verkrijging van stoom voor een gedeeltelijkof volzweetbad dient de eenvoudige stoomontwikkelaar, voor besproeiingen de zelfgieter. Een zit- en voetbadkuip, soms nog een golfbadschommel, maken het badmateriaal compleet. Linnen en wollen doeken, zwachtels, verbandmateriaal moeten compleet zijn. De beste huismiddelen zijn licht, lucht, water, diëet, arbeid en rust.

Sluiten