Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbranding voor de afscheiding van vreemde giftstoffen zorg te dragen. Wanneer men een zieke in de koorts voedsel geeft, maakt men de ziekte dikwijls slechts erger. Alle vleeschspijzen zijn verboden, waartegen, hetwelk eene aanwijzing voor de beteekenis van de vegetarische voeding en levenswijze is, gewoonlijk ook een instinctieve afkeer bestaat; voorts zware kost en opwindende dranken (koffie, thee, wijn).

Evenals bij hetkoortsdiëethet instinctieve verlangen vangrootere beteekenis is dan alle wetenschappelijke hulpmiddelen, zoo probeeren geheel instinctmatig zieken bij verkoudheid (z. d.) de koorts, in plaats van te bestrijden, te bevorderen door zweeten, warm toedekken, rijkelijk gebruik van warme dranken. Bij een groot aantal koortsachtige ziekten, die niet door verkoudheid zijn ontstaan, verlangt de instinctmatige ingeving van den zieke eene koudwater-behandeling. Alle onderdeelen dezer behandeling: koud volbad, halfbad, koude afwrijving, koude afwassching, omslagen, gedeeltelijke afwasschingen, luchtbad, komen hier in aanmerking. Of zij sterk of zwak moeten zijn, in welke temperatuurgraden zij worden aangewend, moet tot zekere hoogte de koortsthermometer, doch in de eerste plaats het zenuwgestel beslissen. Men kan een vuur op verschillende wijzen bestrijden, niet alleen door het met water te begieten; iedere smid weet, dat het vuur, als men er onder omstandigheden water bijvoegt, deste sterker aanwakkert. Om een vuur te blusschen, komt het er vooral op aan, dat men er geen ongeschikte stoffen, b. v. olie, bijgiet, waarmede een groot aantal van onze geneesmiddelen in' hunne uitwerking kunnen worden vergeleken, doch geschikte stoffen; het is voorts van groot belang, dat men al het brandbare verwijdert en nauwkeurig de oorzaken en gevolgen der koorts in aanmerking neemt. Op deze wijze behandel ik de koorts. Evenals wij een ziekte niet in haar wezen bestrijden, daar haar wezen slechts eene overtreding, eene verandering der natuurwetten beteekent, die wij niet uit den weg kunnen ruimen, kunnen wij echter den zieke groote verlichting verschaffen, wanneer wif enkele belangrijke ziekteverschijnselen, b. v. pijn, hoest, slapeloosheid tegengaan, eveneens bij de koorts; wij bestrijden niet de koorts, maar wij temperen door eene passende behandeling de begeleidende verschijnselen en de zenuwopwinding, verwijderen de beklemdheid, verschaffen aan het lichaam kalmte, verkwikking en slaap en weren daardoor dreigende ziekteverschijnselen.

De waterbehandeling vermindert tevens het dorstgevoel. Voor koortslijders is het feit van groot gewicht, dat men het dorstgevoel ook op andere wijze kan bevredigen dan door drinken. Behalve vlijtig uitspoelen van den mond en gorgelen met koud water, werkt vooral

De dokter in huis 7 c

Sluiten