Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De plant kan dan al haar bloesem nog ontwikkelen, nog zaad dragen en aldus voor het behoud harer soort zorgen. Men hoort dikwijls zeggen: „vroeger groeide hier zoo veel arnica, zoo vele paddestoelen, en nu vindt men niets meer."

De kruiden worden op zeven met groote mazen, die men zoo noodig zelf van een raam met touw of draad — in het laatste geval moet men er tevoren papier onderleggen — kan vervaardigen, uitgespreid, en in de schaduw op een luchtige plaats gedroogd; sterke wortels en knollen moeten eerst gesneden worden.

Bij het omkeeren moeten teedere bestanddeelen zooveel mogelijk worden ontzien.

Bij regenachtig weder en in den laten herfst zal men echter genoodzaakt zijn de drogende kracht van het vuur ter hulp te nemen.

Men droge ook niet te scherp, daar er bij al te groote droogte te veel breuken ontstaan, die een slecht aanzien geven en bij het verkoopen verlies oplevert.

De bewaring van gedroogde kruiden moet niet in bossen, doch irf gesloten laden — van hout of carton — in goed droge vertrekken plaats hebben.

Kruiden, die aan de lucht zijn blootgesteld, worden voor het grootste gedeelte van hunne aroma beroofd en verliezen dus aan waarde.

De werktuigen, die men voor het inzamelen noodig heeft, zijn een schaar of scherp mes, een vierhoekige niet te kleine mand, alsmede een schop.

Bewaring. Kruiden, stengels en wortels worden in zakken, matten en dergelijke omhulsels bewaard, daar deze door hunne poreusheid steeds versche luchttoevoer doorlaten. Teedere plantendeelen, zooals bloesems en kopjes, worden in blikken doozen bewaard. Dit geschiedt eveneens met planten, die voedingsstoffen bevatten, om den inhoud tegen muizen en motten, alsmede tegen stof te beveiligen.

De tijd van het verzamelen der planten richt zich naar het jaargetijde, is echter moeilijk naar maanden te bepalen, omdat het weder elk jaar min of meer veranderlijk is.

Kruiden- en andere kuren.

Niet alleen inwendig, maar ook door de uitwendige huid werken kruiden gunstig op den algemeenen toestand. Kruidenbaden worden ook aromatische baden genoemd, omdat zij door toevoeging van aromatische kruiden aan het warme badwater worden bereid. Aromatische kruiden, zooals kamillen, tijnft of wilde komijn, lavendel, kalmoes, valeriaan, melisse, denne- en sparrenaalden, enz., bevatten vluchtige oliën,

Sluiten