Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van weldadigen invloed op de huidzenuwen zijn en den bloedstroom in de huid opwekken.

Men neemt voor een volbad %—i kg kruiden, voor een plaatselijk bad of een kinderbad ongeveer 100—150 gram, bindt deze in een zakje, zet ze met circa twee liter kokend water op, knijpt ze goed uit en doet het aftreksel bij het badwater.

In badinrichtingen en sanatoria gebruikt men meestal de uit de versche planten vervaardigde spiritusextracten of wel de aetherische olie zelf, waarvan 1 gram voor het volbad voldoende is, terwijl 75—100 gram extract worden gebruikt. Deze werking is vooral sterk bij de baden met toevoeging van denne- of sparrenaaldenextract, bereid uit denne- of sparrenaalden. Men neme eens een gewoon bad of een bad met toevoeging van denne- of sparrenaalden of het extract daarvan, en men zal verbaasd staan over het groote verschil en de wonderbare uitwerking. Dennenaaldenbaden verschaffen gezonden en zieken een waar genot, geven een aangenaam, verfrisschend, opwekkend, versterkend gevoel, eene snelle en diepe ademhaling, bevorderen den bloedsomloop en hierdoor de stofwisseling, verdringen ziektestoffen, die zich in het bloed verzameld hebben, door het opwekken der werking van de huid en de afscheidingsorganen uit het lichaam. Het kenmerkende van de eigenaardige uitwerking der dennenaaldenbaden is het vlokkig of troebel worden der urine, die een reuk verkrijgt, veel gelijkend op viooltjesparfum. Dit is de barometer; waarvan men de geneeskrachtige werking dezer baden kan aflezen. Hunne geneeskracht is bewezen bij alle rheumatische ziekten, jicht, neuralgien (zenuwpijnen) van verschillende soort, verlammingen, bij onregelmatige lichaamsgesteldheden: scrophulose, Engelsche ziekte (rhachitis).

Ter algemeene versterking van het lichaam wordt ook het moutbad toegepast. Ongeveer 2 kg gerstemout worden een uur lang gekookt en het doorgezeefde afkooksel bij het badwater gedaan.

Inhullende baden,zijn de zemelen-, aardappelmeel- en de genoemde moutbaden. Voor dit doel worden één tot drie pond tarwezemelen in meerdere liters water een half uur lang gekookt, door een linnen buidel gegoten en dit in het bad gedaan. Aan te wenden bij huidziekten, vooral bij kinderen, ook ter versterking. Voor aardappelmeelbaden neemt men een half tot een pond aardappelmeel, dat in vier liter water een half uur gekookt, doorgezeefd, en aan het bad wordt toegevoegd. Moutbaden verkrijgt men door vier tot zes pond gerstemout, tevoren in eenige liters water een half uur gekookt, dan doorgezeefd, in het bad te doen. Zemelen- en moutbaden werken verzachtend bij jeukende huidziekten.

Sluiten