Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een plank Hink uit, omhult het snel met het ilanel en legt het op de zieke plaats. Daarover legt men om het langer warm te houden nog een dikke, droge wollen doek. Dit zakje past zich aan alle lichaamsdeelen aan, b. v. aan het hoofd (bij rheumatische aandoeningen). Men kan het onder het kruis, onder den rug leggen, enz.; het blijft dan, naar mate het min of meer aan afkoeling blootgesteld is, tot een half uur lang warm; men herhaalt het, als de warmte afneemt, verwijdert het, wrijft het betreffende lichaamsdeel eenigszins met de hand en rust nog een half uur in bed uit. Bij alle rheumatische pijnen in spieren en zenuwen, bij gezwellen, stijfheid in de gewrichten, bij beginnende of rijpende ontstekingen zijn hooiblocmenzakjes doelmatig.

De kruidenzakjes worden tot versterking met angelica, melisse, tijm, rozemarijn, thymian in gelijke deelen gevuld.

Inwrijvingen met kruiden worden onder toevoeging van Sint-Janskruid, tijm, wolbloem, gelijk de tincturen vervaardigd, ook van vluchtige liniment. Dit laatste bestaat uit drie deelen olijfolie, een deel papaverolie en een deel geest van salmiak.

Voor kruidenbaden neemt men van de bovengeno°mde kruiden: kamillen, tijm, enz. tot T kg voor een volbad, ongeveer 100 tot 150 gram voor een plaatsehjk of kinderbad, vult ze in een zakje, zet ze met circa twee liter kokend water op, knijpt ze goed uit en doet het afkooksel bij het badwater.

In bad- en ziekeninrichtingen gebruikt men veel de uit versche planten vervaardigde extracten of de aetherische olie zelf, waarvan I gram voor het volbad genoeg is, terwijl 75 tot 100 gram extract noodig zijn.

Pomponatus, versterkend kruidenbad. Men neme aronskelk met het kruid, alantswortel, groote brandnetels, schelkruid, salie, kamillen, tijm, jeneverbessen, eikels, lavas, aarde en het kaf van een hoop der groote boschmieren, van ieder eene gelijke hoeveelheid en zooveel als voor een bad noodig is. Deze bestanddeelen koke men met veel water en laat den patiënt langen tijd, urenlang, onder het bijhouden van dezelfde temperatuur door h<jt bijgieten van heet water, baden. Uitstekend bij zwakte in de ledematen, algemeene of bij plaatselijke sexueele zwakte, door verlies van sappen en tengevolge van ouderdom.

Kruiden-stoombaden. Als zoodanig komen in aanmerking het kaststoombad, het Russische stoombad en alle plaatselijke stoombaden, zooals hoofd-, arm-, voet- en zitstoombaden, evenzoo toestellen, waarmede heete stoom van kamillen-, vlier-, witte maluwethee in mond, neusholten of gehoorgang wordt ingevoerd. Om het laatste uit te voeren heeft men geen bijzonder toestel noodig; men brengt op een pan met kokende kruiden een trechter aan en leidt door de nauwe buis den

Sluiten