Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoom in mond, neus en oor. Aan het uiteinde van den trechter moet een korte slang bevestigd zijn, daar het metaal heet wordt en daardoor verwondingen -kunnen ontstaan.

Kruidensoepen, zooals van de bekende firma s Knorr en Maggi, zijn overal verkrijgbaar.

Kruidendrank, kruidenbier, kruidenwijn noemt men een in brouwerijen uit hop en mout toebereide drank, die door toevoeging van zekere bladeren, bloesems of wortels gekruid is. Zulke kruiden zijn. alant, betonie, steenvaren, lavendel, melisse.

Van het gorgelen behoeft men niet zoo bijzonder veel werk te maken, daar dit bij sterke plaatselijke ongemakken den zieke meer last veroorzaakt. Het aan de huig aansluitende deel van het gehemelte en de huig zelf worden nauwelijks bespoeld. Men moet het nalaten om de rust der ontstoken organen niet te storen, hetgeen een der voornaamste eischen in de geneeskunde is. Voor het zuiver houden van den mond is de eenvoudige mondspoeling ook voldoende.

Een goed, onschadelijk mondwater, dat desinfecteerende eigenschappen heeft, verkrijgt men door i gr. Thymol en 2 gr. pepermuntolie in lOOgr. zuivere alcohol op te lossen. Dit is in verhouding tot de in den handel verkrijgbare soorten mondwater zeer goedkoop; bovendien bevatten de laatste somtijds bestanddeelen, die schadelijk voor de tanden zijn.

Bessen- en fruitkuren. Dat bessen en fruit, in t bijzondei ook druiven, onze beste geneesmiddelen vormen, leert ons de waarneming in de natuun Bessen en vruchten rijpen in de verschillende jaargetijden juist dan, wanneer zij volgens de leer der biologie (leven) het best van pas komen. De aardbei is na den langen winter, de eerste gave van het voorjaar, een voortreffelijk bloedreinigings-, vernieuwings- en bloedvormend middel, vooral de aromatische boschaardbei. De aardbei met haar gering zuurgehalte verschijnt vroegtijdig, wanneer aan de scherpere zuren voor het lesschen van den dorst en voor afkoeling nog niet zoo'n behoefte is. In Juli, Augustus, als de temperatuur heeter en het bloed dikker wordt, komen langzamerhand de frambozen, bosch- of heidebessen (blauwe- en zwarte bessen), kersen, voorts de dorststillende, aangenaam zuurachtige kruis- en doornbessen. In den nazomer en herfst hebben wij perziken en abrikozen, pruimen, braambessen, in den naherfst de wijndruif, noten en tot laat in den winter appelen en peren. De grootere vruchten worden gewoonlijk niet zoo. licht verteerd als de kleine en rijpen daarom eerst, wanneer de groote hitte ophoudt ons te verzwakken. Aan den kenner zal zelfs de waarneming niet ontgaan, dat de voedingswaarde van het fruit, al naar het jaargetijde, aan de levensbehoeften van den mensch te gemoet komt.

Sluiten