Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organen, vetzucht, stoornissen in den bloedsomloop, en bij nakuren in Marienbad, Kissingen, Homburg, enz. dagelijks 4 kg ook van soorten, die meer zuren bevatten, met een magere kost, onder vermijding van veel vleesch en vet, worden toegediend ten einde de oplossende, nierenen darmwerkzaamheid bevorderende werking meer tot haar recht te doen komen. Het hooge gehalte der wijndruiven aan kali, natron, kalk en phosphor verklaart de gunstige uitwerking der druivenkuur bij nerveuse stoornissen, neurasthenie, hysterie, melancholie, e. a. Het met de kuur overeenkomende gebruik van kersen, dat eene soortgelijke uitwerking heeft, kan aan de druivenkuur voorafgaan en zoo den duur van de kuur verlengen. In de andere jaargetijden kan het dagelijksch gebruik van alcoholvrijen wijnmost eene druivenkuur vervangen.

Onrijp fruit is zeer rijk aan fruitzuren, die licht catarrhen, maagen darmontsteking kunnen veroorzaken. Ook de van onrijp fruit bereide spijzen, geleien en jams zijn niet aan te bevelen.

Rijpe pitvruchten: kersen, pruimen, abrikozen, kan men na het plukken slechts korten tijd goed houden. Bij den aanvang der ontbinding ontwikkelen zich steeds rijkelijk gassen. Op dezelfde wijze geschiedt dit in de maag, wanneer bij versche pitvruchten water wordt gedronken; nog veel erger werkt bier, omdat dit reeds aan het gisten is en beide gistingen elkander verhoogen. Zijn na het gelijktijdig gebruik van pitvruchten en water of bier reeds ongemakken te bespeuren, dan drinke men, tot er een dokter aanwezig is, wat cognac of brandewijn, die het gisten beduidend tegengaan. Verstandige ouders moeten toezien, dat het gebruik der inderdaad dikwijls dorst veroorzakende rauwe pitvruchten bij hunne kinderen beperkt wordt en ze integendeel meer in water met suiker gekookt en als warme en koude toespijs op tafel te brengen, want in dezen vorm worden zij door gezonde menschen zeer goed verdragen en kan men er zooveel water bij drinken als men wil, daar juist het koken de gistingskiemen vernietigt (Dr. Hübler en A. v. Stellberg, Nieuwe gezondheidswegwijzer).

De citroenkuur. Het citroenzuur, dat, behalve in citroenen, in kruisbessen, doornbessen, roode boschbessen en andere zure vruchten voorkomt, wordt, behalve voor de bereiding van limonaden, van oudsher als gorgelwater, tegen jicht en rheumatiek, als voorbehoedmiddel tegen scheurbuik en malaria (wisselkoorts) en voor de desinfectie van drinkwater gebruikt. Tegen malaria werd het reeds in den ouden tijd gebruikt. Dr. Fontana deed er van 1874/79 bij Siciliaansche grondwerkers proefnemingen mede en vond, dat bij degenen, die regelmatig citroenwater innamen, het getal ziektedagen beduidend Verminderde. Van IOO ziektedagen waren er zonder het gebruik van citroenen 62,2 door

Sluiten