Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toepassing en de samenstellingen der geneeskruiden voor het gebruik.

^ geschiedenis der menschheid is vastgesteld, dat a^l I kruidenbehandeling de oudste geneeswijze is, die B de mensch bij ziekten heeft aangewend, om weder K/\C)Ës8itJB een 8ezon(^ lichaam te verkrijgen. IKlMenig toeval moge er het zijne toe hebben bij■ g^ragen, juist de geneeskrachtige plant te nemen, IHLII die de genezing bewerken moet. Iets waars is er wel aan van hetgeen de volksmond zegt: „de mensch kan van het zieke dier nog wat leeren", daar het verschillende kruiden opzoekt en gebruikt, waarop het dier in gezonden toestand geen acht geeft.

De plantenwereld bezit eene verbazende hoeveelheid geneeskrachten, waarvan de mensch een nuttig gebruik weet te maken. De natuurlijke samenstelling der plantenstoffen werkt genezend op het menschelijk organisme, in ieder geval echter beduidend beter dan kunstmatige voortbrengselen uit laboratoria.

De eenvoudigste huismiddelen zijn dikwijls de beste.

De eerste grondslag der kruidengeneeswijze is om alleen giftvrije planten te gebruiken. Voor de het meest voorkomende ziekten worden de hierna genoemde kruidensamenstellingen toegepast. De behandeling en het gebruik van kruidenmengsels en de doelmatigste vorm voor de toebereiding van thee zijn op bladz. 1112 tot 1118 en 1169 tot 1171 nader aangeduid.

Voor het opgieten of koken der geneeskruiden neme men zooveel water, wijngeest, wijn, azijn of andere vloeistoffen, totdat de oplossing de plantenstoffen volkomen in vloeibaren vorm in zich heeft opgenomen.

De dokter in huis

Sluiten