Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mondziekte.

Witte maluwebladeren 10 gr. = i eetl., Vlierbloesem 10 gr. = i eetl.,

Maluwbloesem 10 gr. = i eetl. gesneden en vermengd, somtijds nog een deel salie, van dit mengsel een eetlepel op een kwart liter kokend water, geeft als gorgelthee verzachting.

Nierziekte.

Berkenbladeren 20 gr. = 2 eetl. | Steenbreek 20 gr. = 2 eetl.

Peterselie (wortel, I (knollen en kruid)

kruid en zaad) 20 „ = 2 ,, ; Paardestaart 20 ,, =2

goed vermengd.

Van dit mengsel drie tot vier eetlepels op een halven liter kokend water tien tot twaalf minuten laten trekken, in den loop van den dae drinken.

Omslagen met kruiden.

I. Bij versche wonden. 4. Bij gezwellen.

Aardveil 15 gr- =1^2 eetl. Lavendelbloesem 20 gr. =2 eetl.

Duizendblad 30 ,, =3 ,, Reinvarenkruid 10 =1 Duizendgulden- Hop 2Q = 2

kru'd 35 ,, = 3/4 >> Kamille 15 — iV>

Bitterklaverkruid20 ,, = 2 ,, Lotus 25 =2*/ "

Lindebloesem 25 „ =2% „ Lindebloesem 20 " =2 2 "

Schurftkruid 25 „ =2i/2 „ 1

Heidensche 5- Bij napijn,

smeerwortel 25 „ =2% ,, Moederkruid-

2. Bij kwetsuren. bladeren 30 gr. =3 eetl.

Andoorn 30 gr. =3 eetl Kamille 25 ,, =2% ,,

Hijsop 30 „ =3 „ Watermunt-

Papaverbollen 25 „ =2y2 bladeren 3° » =3 >>

Salie 30 „ =3 „ Pepermunt 25 „ = 2V2 „

Duivekervel 20 „ = 2 6. Ontstoken borsten.

Maioraan 25 ,, =2% ,, •„

" /2 " Kamille 20 gr. =2 eetl.

3. Bij veretteringen. Heidensche

Wolkruid 20 gr. =2 eetl. smeerwortel 25 ,, =2 Y2 ,,

Kamillebloesem 20 ,, =2 „ Venkelwortel 35 „ =3% ,,

Kleine maluwe 15 „ =l1/2 ,, Duizendgulden-

Lijnzaad 15 ,, =114 n kruid 30 „ „

Hoefblad 25 ,, —2% ,, Duizendblad 20 ,, —2 ,,

Omslagen (oplossende).

Andoorn, kwendel, wijnruit-, saliekruid, gewone Majoraan, in gelijke hoeveelheden fijngemaakt en vermengd.

Onderlijfsziekte-Hysterie.

St. Janskruid 30 gr. =3 eetl. Borstkruid 30 gr. =3 eetl. Arnicawortel 35 „ =3% „ Gentiaan 25 „ =2i/2 „

Oranjebladeren 20 ,, =2 ,, FrambozenLeverkruid 10 „ =1 „ bladeren 15 „ =1% „ Valeriaanwortel 20 „ =2

Sluiten