Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Borstvliesontsteking (pleuritis).

De ontsteking van het borstvlies, een sereus vlies (membraan), dat de inwendige holte van de borstkas en d; beide longvleugels bekleedt, behoort tot de meest voorkomende ziekten van den mensch, doch doet zich niet altijd als cene zelfstandige ziekte, doch in aansluiting aan eene verkoudheid of verwonding van het borstvlies voor. Borstvliesontstekingen, die meerdere weken aanhouden,, laten somtijds vergroeiingen der pleurabladen onderling, vergroeiingen van het borstv lies met het middenrif achter, wat dikwijls zware slepende ziekten tengevolge heeft. Eene ziekte, die zooveel eischen aan de behandeling stelt, kan zelfs in groote trekken moeilijk worden beschreven.

Behandeling: St. Janskruid, duizendblad, van ieder zes, alsem twee eetlepels, dagelijks hiervan twee kopjes thee; jeneverbessenkuur, wekelijks drie zitbaden. Druiven- of vlierkuur.

Braakdiarrhee, braakloop, cholerine der zuigelingen komt in warme zomers, meestal door gebrekkige melkvoeding, door de hitte van buiten, voor. Zoodra zich de eerste dunvloeibare ontlastingen vertoonen, houdt men met de melkvoeding op, zet dagelijks eenige lavementen met aardappelmeel (aardappelmeel in koud water opgelost, met heet water overgoten en dan daarmede een lauw lavement zetten), l'jgt dan aan de voeten eene warme kruik, en ->P lijf goede warme omslagen; inwendig geeft men theelepelwijze koud eiwitwater (het eiwit van i—2 eieren in een glas water geklutst) jf rijstewater, of een aftreksel van salep. Langzamerhand geeft men iunne haverslijm, verdunde melk en ten slotte de gewone \oeding.

Braken. Kinderen braken gemakkelijker en zonder gevaar dan /olwassenen.

Braken is een veel voorkomend, lastig, dikwijls zeer beangstigend /erschijnsel der zwangerschap. In plaats van de kunstmatige vroeggeboorte, die in de geneeskundige leerboeken bij twijfelachtige gevallen vordt aanbevolen, hebben wij in Naegeli's tongbeengreep eene methode, lie zelfs in hardnekkige gevallen van braken der zwangeren genezing >rengt.

Bij plotseling braken van gezonde menschen denke men het eerst tan vergiftigingen of een beklemde breuk.

Van planten: lindebloesem, pepermuntbladeren, valeriaan wortel, n gelijke deelen. Een mengsel van twee of drie der genoemde kruiden n gelijke deelen op een klein kopje kokend water ('/8 liter) zes & acht ninuten laten trekken; dagelijks meermalen e n kopje vol. Ook tot liie druppels nootmuskaatolie op een stukje suiker is aan te bevelen.

Sluiten