Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toepassing bij aanhoudende diarrhee of met bloedverlies: eikebast of zevenblad. Twee eetlepels, voor de helft in water en rooden wijn gekookt.

Stoppende medicijnen (opium) doen somtijds door verlamming der zenuwen diarrhee verdwijnen, doch nemen de oorzaken niet weg. Zie ook hardlijvigheid, darmcatarrh.

Diphtheritis.

Verschijnselen als bij croup, grijpt nog dieper in het weefsel^ waardoor een branderig verval ontstaat. Evenals de croup in diphtheritis kan overgaan, zoo kan diphtheritis door overslaan op het strottenhoofd zich tot croup ontwikkelen.

Behandeling van croup: Direct met kort3 tusschenpoozen eetlepelwijze slaolie, of ieder half uur een eetlepel melk, met honing gekookt (een eetlepel op een kopje), of ieder half uur een slok thee van bijvoet tot de komst van den dokter.

Diphtheritis. Bokshoorn twee eetlepels, salie, weegbree, paardestaart, van ieder een theelepel op een groote kop water. Bij aanvallen van verstikking koude rugbegieting tot de komst van den dokter.

Doorliggen (decubitus), zelfs branderig afsterven der huid, op plaatsen, die langen tijd aan drukking zijn blootgesteld, komt door gebrekkigen bloedtoevoer, ook door het onderbreken van den invloed der zenuwen op de gedrukte plaatsen, alsmede door algemeene gebrekkige hoedanigheid van het bloed. Ontstaat licht op plaatsen, waar de beenderen dicht onder de huid liggen. Verzweringen kunnen tot op de beenderen doordringen. De pijnlijke üchaamsdeelen in eene andere houding leggen; deze met frisch water wasschen onder bijvoeging van wat citroensap. Een eetlepel op een liter water. Bestrijken met een aftreksel van kweepitten. Doen zich op de huid reeds roode plekken voor, dan legge men daarop wind- of waterkussens of een opgerolde linnen doek, zoodat de betreffende plaats hol igt.

Druiper.

i. versche, acute druiper:

St. Janskruid 6 eetl. Jeneverbessen 3 eetl.

Walnootbladeren 4 ,,

Toebereiding: twee eetlepels van het mengsel worden op % l'ter ;vater 15 minuten gekookt; driemaal dagelijks een gewoon kopje vol, net wat honing zoetgemaakt, en met wat citroensap drinken.

Sluiten