Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hevige pijn veroorzaakt of wanneer, zooals in h^t gezicht, door eenc natuurlijke opening een misvormend lidteeken te vreezen is, is chirurgisch ingrijpen aan te raden.

Furunkels.

Een werkzaam middel hiertegen is ver^clie biergist, waarvan men dagelijks driemaal een eetlepel neemt. Somtijds komen spoedig achter elkander dan hier, dan daar furunkels te voorschijn. Deze furunculosis kan op suikerziekte wijzen. Men moet dus de urine op suiker laten onderzoeken. Wanneer men met kojlodium (vuurgevaarlijk) een kring om den furunkel trekt, komt de prop door den ontstanen druk naar buiten.

Galsteenen.

Grijze, aardklcurige ontlasting, hevige, borende, brandende pijnen onder de schouderbladen, in den rug, in de rechter zijde. Omslagen met hooibloemen, een tot twee kopjes zweetdrijvende thee, slechts weinig eten, zooveel mogelijk papkost. De oliekuur is alleen voor diegenen aan te bevelen die olie goed kunnen verdragen. Om zich tegen verdere aanvallen t^ beschutten, drinkt men dagelijks 's morgens een klein glaasje galangaworteltinctuur (alpina) en eet er wat brood bij. 30 gr. galangawortel (alpina) uit de apotheek laat men op % liter korenbrandewijn 14 dagen lang staan en filtreert dit dan.

Ier verzachting der pijn dienen heete compressen (stoom (.ompressen), voorts veel heet water drinken, opstijgende zitbaden, langdurige warme volbaden, voor alles echter eene grondige ontlasting van den darm door lauwe lavementen. Zeer gunstig werkt ramenassap, dat overigens ook voor nier- en blaasgruis, en met suiker of honing vermengd bij hoesten goede diensten bewijst.

Het sap wordt steeds versch toebereid, doordat men de geschilde ramenas fijnmaakt en de brei door een doek uitperst. Men begint met een half kopje dagelijks en gaat zoo eenigc dagen door tot twee kopjes, die ongeveer twee weken lang gedronken worden, dan gaat men langzamerhand weer terug tot op driemaal wekelijks een half kopje. Hierop volgt een pauze van eenige dagen en dan begint de kuur opnieuw. De kuur duurt ongeveer twee maanden. Wie aan galsteen heeft geleden, dien taad ik aan, om te voorkomen, dat het terugkomt, 's zomers eens ramenassap te gebruiken.

"V oor de thans zoozeer geliefde verwijdering van de galblaas moet ernstig gewaarschuwd worden. Prof. Kocher („Chirurgische cperatieleer , 1907) zegt: „Waar de galblaaswand gezond is, zien wij in de verwijdering van deze alleen nadeel . . . Wanneer wij haar wegnemen,

De dokter in huis „Q

Sluiten