Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan is een ingrijpen, bij mogelijke herhaling der ziekte, oneindig veel moeilijker."

Gastrische koorts, zie maagziekten, bladz. 1200 en 1201.

Gebrek aan eetlust.

Kunnen gemoedsaandoeningen, toorn, schrik of vrees reeds gebrek aan eetlust tengevolge hebben, met zekerheid treedt het bij bijna alle ziekten op, waarbij de spijsverteringsorganen betrokken zijn. Er bestaan wel middelen, om den eetlust op te wekken, middelen, die eene gebrekkige spijsvertering kunnen' ondersteunen, doch geen enkel, dat in staat is de maag te „versterken". Vasten en streng diëet werkt het beste.

Als thee is duizendguldenkruid aan te bevelen; ook kan fijngesneden, versche alsem, op het brood worden gebruikt. Voor kinderen neme men pepermuntthee. Het eenvoudigste middel is het gebruik van een glas lauw water met zout op de nuchtere maag.

Geelzucht.

Angelica, zevenblad, paardestaart, van ieder 3 gr., alsem 4 gr., paardebloem 3 gr., een eetlepel per uur, jeneverbessenpitten; dagelijks twee tot drie glazen melk' ieder met een theelepel fijn gemalen houtskool (apotheek); tweemal een theelepel mosterdzaad met wat water. Aardbeien-, vlier- of druivenkuur.

Geelzucht, chronische.

Kook een liter water met zeven eetlepels hennepzaadpoeder, doet er een halve liter walnootbloesem (15 gr. bloesem) bij en drink dit mengsel overdag. (Troebele urine is het teeken der aanstaande genezing.)

Gerstekorrel.

Vele sminken en schoonheidsmiddelen, het verven der oogleden, bevorderen het lijden, insgelijks eene zeer verbreide gewoonte van het mannelijk geslacht, welker nadeeligheid echter niet voldoende bekend is, het natmaken der haren, zij het in den vorm van wasschen of het bewerken met een natten kam en natten borstel, hetgeen bij velen hoofdpijn, neuslijden, zenuwachtigheid, ontsteking der oogleden veroorzaakt. Het nalaten dezer gewoonten heeft reeds bij vele patienten eene wonderbare genezing bewerkt.

Geslachtsziekten, zie bladz. 469 en 1191.

Gewrichtsontsteking.

Dagelijks één tot twee kopjes thee van selderij, peterselie, paardestaat, ieder 5 gr.; jeneverbessenkuur. Voor het naar bed gaan een kopje angelica- en vlierwortelthee. Hooibloemen-compressen. Lucht- en zonnebaden.

Sluiten