Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

azijnwatercompressen op de borst gelegd worden en daarna het bovenlichaam worden gewarsschen; ook. inwrijven van de borst met warme olie is zeer aan te bevelen.

Hoofdpijn,

eene der menigvuldigste klachten, slechts in zeldzame gevallen eene zelfstandige ziekte, meestal een begeleidend verschijnsel. Iedere verkoudheid, iedere catarrh begint met hoofdpijn, die een begeleider is van iedere koorts, iedere stoornis der spijsvertering en krampaanval, afgezien van de verschillende plaatselijke aandoeningen der hoofdzenuwen, hoofdspieren, schedelvliezen.

De gastrische hoofdpijn, de meest voorkomende, ontstaat door slechte spijsvertering, na een diëetfout, meestal gepaard gaande met opbreken, gebrek aan eetlust, misselijkheid, neiging tot braken, afkeer van spijzen, vooral vleeschspijzen. Vasten, diëet.

1. De plèthorische, congestieve hoofdpijn, veroorzaakt door aanhoudende bloedovervulling of bloedsaandrang naar het hoofd en wel door het gebruik van opwindende dranken, na inspanncnden geestelijken arbeid, hevige gemoedsaandoeningen. Bewegings- (terrein-) kuren, bloedververschingskuren, bessen- en fruitkuren, mineraalwater.

2. Hoofdpijn door bloedleegte in de hersenen, na sterk bloeden sapverlies, na langdurige, uitputtende ziekten, bij ontoereikende voeding. Behandeling evenals bij zenuwhoofdpijn.

3. De rheumatische hoofdpijn, voorkomende na de geringste verkoudheid in het hoofd, vooral wanneer deze zich, zooals bij neus verkoudheid, over de zeefbeencellen verspreidt. Voorhoofdpijn zie ziekten door verkoudheid, rheumatiek.

4. De zenuwhoofdpijn komt vooral voor bij prikkelbare, nerveuze, licht van gemoedsstemming veranderende personen, daardoor gemakkelijk vrouwen, geestelijk arbeidenden, hypochondrischen (z. d.), en is dikwijls alleen de uitdrukking van algemeene zenuwzwakte (neurasthenie). Ook de hysterische hoofdpijn behoort hiertoe. Eene bijzondere, ongemeen veelvuldig voorkomende soort is de schele hoofdpijn (migraine). Sommige personen kunnen reeds uit zekere voorteekenen: geeuwen, huiveren, ontstemming, de nadering van een aanval constateeren. Deze hoofdpijn is drukkend, knagend, zeer hevig, gepaard gaande aan groote gevoeligheid der gezichts- en gehoorzenuwen, terwijl de lijder rust en' duisternis zoekt. Ook de maag is van streek, zelfs geneigd tot braken. De aanval eindigt met slaap, waaruit men dikwijls geheel bevrijd'en verlicht ontwaakt. Verkoudheid, opwinding, menstruatie kunnen flen aanval te voorschijn roeoen.

Sluiten