Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhoogde prikkelbaarheid en stijgende scherpte 'der zintuigen (smaak, gehoor, reuk, gevoel), aanhoudende opwindingen van enkele zenuwgroepen, in andere gevallen groote ongevoeligheid, knippen met de oogen, oorsuizing, pijn in de gewrichten en hoofdpijn (meestal eenzijdig); afkeer hebben van reuken; voorts verkeerde gevoelens van inwendige organen (b. v. moeilijke ademhaling, onnatuurlijke gevoelens in slokdarm en maag (kramp, globus hystericus), verhoogde werking van het hart. Verlammingen en krampachtige verschijnselen (lach-, geeuw- en huilkramp), plotselinge stemmingsverandering, neiging tot bedrog en overdrijving.

Oorzaken: geslachtsziekten, kinderlooze, ongelukkige huwelijken, neerdrukkend gevoel, een mislukt leven te hebben, bloedarmoede, die door sterke bloedingen of zware ziekten is ontstaan. Behandeling: het allereerst moet de omgeving door eene tactvolle houding veel tot ifleiding bijdragen. Men rnoet de hysterische niet als ingebeeld afwijzen, doch moed en vertrouwen in haar opwekken. Wanneer de zieke een zekere graad van zelfbeheersching heeft verkregen, dan zal ook haar wil eene andere richting inslaan en daardoor de verkeerde handelwijze, het eigenzinnige zich overgeven aan stijfhoofdigheid verdwijnen. „Dat kan ik niet" zijn gedachten, die eene zenuwzieke, vooral eene hysterische, nooit mag uitspreken, mogen zelfs niet eens in haar bewustzijn de overhand verkrijgen. Probeert het slechts, het gaat, al is iet in den aanvang ook niet zoo goed, dan doch tamelijk.

Hypochondrie en hysterie. Recepten:

x) duivenkervel (kruid) 2 eetl. cardobenedictkruid 2 eetl.

melisse (kruid) 2 ,, wijnruit (kruid) 2

3) angelica (wortel) 1 ,, valeriaan (wortel) 1 ,,

gentiaan, rooc'.e (wortel) 1 ,, cichorei (wortel) 1

Van de kruiden twee eetlepels vol op % liter kokend water laten :rekken, afgieten. Van de wortels twee eetlepels op % liter koud water, 12- tot 15 minuten weeken, dan op het vuur zetten tot ze zwak opwellen, :lan 20 minuten heet laten trekken.

Beide vloeistoffen a en b worden bijeengegoten en in den loop van :len dag met wat suiker, met of zonder citroensap in kleine hoeveelheden auw gedronken. Of ieder uur een slok haverstroo, salie, duizendguldenvruid en alsemthee in gelijke deelen tot thee getrokken, na acht dagen xfgewisseld met angelica, bitterklaver, eik en tormentil, dagelijks of iriemaal dagelijks 25 druppels valeriaantinctuur.

Sluiten