Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grieksch meel), tot pap gekookt, waardoor dé etter krachtig wordt uitgedreven. Pijnstillend en oplossend werkt ook stoom. Dagelijks grondig uitwasschen met kamillethee.

Keelcatarrh

ontstaat door verkoudheid, het oponthoud in te sterk verwarmde, met tabaksrook bezwangerde localiteiten, is dikwijls ook slechts het eerste kenteeken der tabaksvergiftiging, vooral bij cigarettenrookers. Het zich onthouden van deze gewoonte, stoomen met aansluitende koele rugbesproeiing, eenvoudige keel- of vibratiemassage doet de kwaal spoedig verdwijnen.

Keelontsteking.

Men onderscheidt de gewone en de vliezige keelontsteking; de eerste is eene plotseling, meestal 's nachts opkomende opzwelling, van het strottenhoofd-slijmvlies, die met piepende ademhaling, blaffenden hoest en een angstig gevoel gepaard gaat; de vliezige keelontsteking komt met diphtheritis overeen; de eerste vorm is gewoonlijk ongevaarlijk, daarentegen is de laatste levensgevaarlijk door haar vele complicaties. Men moet direct hals-, romp- en kuitinwikkelingen te baat nemen of geheele inwikkelingec met warmwaterkruiken, en wel zoo lang, totdat het zweet uitbreekt. Zie ook croup, bladz. 1225.

Keelontsteking, zie amandelontsteking.

Keelontsteking, zie croup.

Klieren, veretterde.

Dagelijks twee tot drie kopjes andoren, bokshoornklaver en alsem.

Kliergezwellen bij klierziekte.

Hoefblad, spitsweegbree, duizendguldenkruid, van ieder 3, alsem 2 gr., dagelijks 2 kopjes. Eikelkoffie.

Knobbelgezwellen.

Gezwellen zoo groot als een kers aan hand-, voet- of kniegewrichten. Verdwijnen somtijds door omslagen met bokshoornklaver of hooibloemen. Ook meermalen dagelijks inwrijven met arnicatinctuur, waarbij gelijktijdig gemasseerd moet worden, is aan te bevelen.

Koliek, darmkoliek.

Zoo noemt men bijna alle pijnlijke toestanden in het darmkanaal. Oorzaken: gistende, rottende resten van spijzen, opeengehoopte gassen, wormen, ontlasting, rottende, opeengehoopte vreemde voorwerpen (fruitpitten) in den darm, kouvatting van het onderlijf of der voeten, nadeelige voeding (lood-, nier-, galsteen-, menstruatiekoliek)..

Sluiten