Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heete toepassingsvormen zijn het universeele middel tegen koliek (heete doeken, omslagen, blikken met heet water gevulde kruiken, zoogen. Karlsbadflesschen) en slokwijze heete thee drinken van kamille, pepermunt, valeriaan, anijs, venkel, karweizaad. Bij volwassenen komt ook alcohol als geneesmiddel in aanmerking.

Koorts, koortsachtige ziekten.

Lichte huiveringen of, hetgeen nog bedenkelijker is, hevige rillingen, gebrek aan eetlust, hevige dorst, rood gekleurde wangen, ongewone warme huid duiden op dit verschijnsel. De thermometer geeft eene zekere opheldering over de koorts en hare hoogte. Een gezin heeft door het opnemen der temperatuur een zeker aanhoudingspunt of het, misschien midden in den nacht, direct om een dokter moet sturen of het kan wagen, in het bezit van goede populair-geneeskundige handleidingen, op grond daarvan voorloopig zelf de verantwoording op zich te nemen.

Als beslist koortsig kan men alle temperaturen boven 38° C aannemen. Eenc lichaamstemperatuur boven 390 C moet als een teeken eener ernstige stoornis worden aangezien, waarbij de tusschenkomst van den dokter dringend noodig is. Eene lichaamstemperatuur van 40 tot 410 C is een teeken. van groot levensgevaar. Algemeen onwelzijn, gevoel van moeheid, afmatting, droge huid, begeleiden steeds de koorts.

Door rustig in bed liggen wordt het bloed, dat inwendig congesties, hetzij der hersenen, der luchtwegen, of onderlijfsorganen bewerkt, naar buiten afgeleid, de geheele peripherie, de uitwendige bedekking, wordt vochtig, warm en week. Deze ontlasting van het bloedovervulde centrum doet ons oneindig goed en maakt ons dikwijls alleen reeds gezond.

Het andere geneesmiddel, dat in de hand van den leek wonderdadig werkt, is het diëet. Meestal betreft de voor de hand liggende vraag niet de eetlust, doch den dorst, die bij de meeste koortsachtige ziekten zeer kwellend is. Bestaat er gevaar voor braken, dan geeft men slechts weinig te drinken. De beroemde kinderdokter West geeft tot dit doel een zeer practischen raad. Men moet de zieken, vooral kinderen, uit kopjes of glaasjes laten drinken, die wel vol, maar zeer klein zijn. Een kopje vol zal hen tevreden stellen, terwijl de helft van een groot glas hen niet voldoet. Wanneer het eenigszins mogelijk is, moet de dorst met melk, karnemelk of joghurt worden gestild, opdat aan het lichaam tegelijk voedingsmiddelen worden toegevoerd. Melk is een waardevolle drank bij koortsachtige ziekten en moet overal worden

Sluiten