Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wone siroop (Syrupus simplex) of in de plaats daarvan eene evenredige hoeveelheid suiker en giet er ?/8 liter gekookt water bij. Het' geheel wordt in een pot goed doorgeroerd en steeds vóór het gebruik goed geschud.

Het derde groote geneesmiddel bij koortsige zieken is de waterbehandeling. Een heet voorhoofd heeft een kouden omslag noodig, koude voeten warme kruiken, heete doeken, afwrijvingen. Geheele en gedeeltelijke afwasschingen doen bij koortsige zieken groote diensten. De zieke zet zich tot dit doel in bed overeind of wordt door een tweede persoon opgericht en met water van 18 tot 22° R (22 tot 27° C) zoo lang gewasschen, totdat de huid zich koel aanvoelt. Door spoedig toedekken der gewasschen lichaamsdeelen wordt kouvatten voorkomen. Het beste is niet afdrogen! Terwijl de huid vochtig blijft, heeft het lichaam tot taak het aangehechte water te verdampen. Dit heeft een tweeledig voordeel. Ten eerste wordt daardoor aan het verhitte lichaam zeer veel warmte onttrokken, die voor verdamping van het water noodzakelijk is, en ten tweede wordt de huid week en glad, zoodat zij de afscheidingsproducten beter kan doorlaten.

Kramp- en kinkhoest, eene der meest verbreide kinderziekten, bestaande uit een catarrh der bovenste luchtwegen, door 'krampachtig hoesten begeleid.

In lichtere gevallen wordt tegen den avond een bad van 29 tot 30° R 10 tot 15 minutenlang gegeven. Bij zeer dikwijls voorkomende aanvallen kan het bad tweemaal per dag worden gegeven. Bij hooge koorts is afkoeling van het hoofd noodig. Zulke baden bewerken, dat de hoestaanvallen verminderen en de ziekte beduidend wordt afgekort.

Waar geen bad kan worden gegeven, zijn ter vervanging, ten einde het ziektevergif af te leiden, inwikkelingen van kuiten en romp van 240 R aan te bevelen.

Geen middel lost zoo zeker en licht de kramp op als de kinkhoestgreep volgens Naegeli. (Kühner, het gouden ABC der gezondheid.)

Een der werkzaamste hoestmiddelen dragen wij zelf bij ons. Door. het onderdrukken van den hoest door middel van onze wilskracht worden ook de aanvallen van den kinkhoest en de duur daarvan aanmerkelijk afgekort.

Krampen,

ziekelijke, tegen den wil in opkomende spierbewegingen. Al naar de oorzaak is de behandeling. Tegen de menigvuldige krampen der kinderen, vooral van zuigelingen, zijn afleidende lavementen met zeepwater werkzaam, verder kamillethee met azijn, warme baden van 28—30° R, als-

Sluiten