Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwalijk riekende adem, vooral na het vele gebruik van alcohol of na veel rooken. Men kauwt eenige gebrande,koffieboonen. Houdt de kwalijk riekende adem daarentegen langen tijd aan zonder merkbare oorzaak, dan moet een dokter, resp. tandarts, worden geraadpleegd.

Kwetsuren.

Verschuivingen en verscheuringen van het weefsel onder de huid, veroorzaakt door drukken, slaan of stooten. Verkleuring en builen ontstaan door het uitgestorte bloed. Koele omslagen, die erop moeten blijven, totdat zij warm worden, bevorderen de genezing. Men masseere eerst de naaste omgeving, dan de buil zelf.

Leverziekten.

Gebrek aan eetlust, spijsverteringsstoornissen, pijnen in de leverstreek, soms gele vlekken in het gezicht, zelfs geelzucht. Oorzaken ondoelmatige, overdadige levenswijze, gestoorde spijsvertering, alcoholmisbruik, verkoudheid.

a) Stuwing, ontsteking, verharding, paardebloem (kruid) i%eetl. alsem l%eetl.

herderstaschje (kruid) i% ,, paardebloem (wortel) i y, duivenkervel (kruid) i% „ cichorei (wortel) 2 "

andoorn (kruid) i%

Van dit mengsel een eetlepel op een kopje kokend water, tien minuten laten trekken, eenige keeren per dag een kopje met wat citroensap en suiker.

b i Geelzucht, gewoonlijk met de onder a) genoemde ziektetoestanden gepaard gaande.

koortsklaver (kruid) i eetl. venkel (wortel) 2 eetl

goudsbloem (kruid) 1 „ alant (wortel) 2

alsem (kruid) 1 n paardebloem (wortel) 2

meekrap (wortel) 2

Toebereiding en hoeveelheid als bij a).

c) Ga'steenen.

varkensgras (kruid) 3 eetl. herderstaschje (kruid) 3 eetl.

geurig viooltje (wortel, wilde roos (vrucht) 4

blad en zaad) 3

Toebereiding en hoeveelheid als bij a), doch 15 minuten laten trekken; dit laatste mengsel kan, al naar den toestand, afwisselend met de thee onder a) of b) worden genomen.

Bij de genoemde leverziekten is het rijkelijk gebruik van versche salade, waterkers, aardbeien en druivenkuren aan te bevelen. Een oud

De dokter ia huis

80

Sluiten