Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een hoogeren graad der zelfde ziektesoort kan beschouwen, zich in zooveel verschillende graden, vormen en kleuren voor, dat eene algemeen geldende beschrijving niet gegeven kan worden.

Daar geen enkel orgaan vrij van zenuwen is, zoo blijft ook geen orgaan, geen functie van de zenuwzwakte verschoond. De voornaamste klacht vormt moeheid, afmatting, lichamelijk en geestelijk. Zulke zieken klagen vooral over ziekelijke verschijnselen in het hoofd, dofheid daarin, eene eigenaardige drukking, dikwijls niet uit te drukken gevoelens (hoofd-cerebrale-neurasthenie), bij anderen is het hart (cardiale neurasthenie) of maag en darm (gastrische neurasthenie) of het geslachtsleven (sexueele neurasthenie) aangedaan. Men moet zelf zenuwen hebben om zenuwzieken juist te kunnen beoordeelen; er bestaat meer ingebeelde gezondheid dan ingebeelde ziekte! Dieet, diëthetische kuren, bloedvernieuwings-, bessen-, fruit-, mineraal waterkuren, licht-, lucht-, waterbehandeling, bewegingskuren, vormen de verschillende methoden der behandeling, welke in elk voorkomend geval, al naar de aangegeven bijzonderheden, zijn toe te passen. Eveneens moet de beslissing, of de noodige beweging in wandelen, bergbeklimmen, roeien, zwemmen, jagen, tuinarbeid, schaatsenrijden, fietsen, verschillende spelen buiten, moet bestaan, aan de individueele eischen worden aangepast. Volkssanatoria voor zenuwlijders worden met recht als een eisch van onzen zenuwachtigen tijd beschouwd.

Neusbloeding.

Dikwijls slechts een natuurlijk geneesmiddel om bloedsaandrang naar het hoofd te voorkomen of een voorteeken of een begeleidend verschijnsel van vele koortsachtige ziekten. Koud azijn- of citroenwater (V3 azijn of citroensap, 2/3 water) opsnuiven, koude, druipnatte compressen op het voorhoofd of den schedel, steeds herhalen; de armen hooghouden en tegelijk den adem inhouden. Men kan zich hierbij ook met achter het hoofd gevouwen handen op den grond leggen. Om af te leiden een heet voetbad. Inademen van heeten stoom of heete omslagen in de omgeving van den neus. Thee van herderstaschje of schaafstroo.

Nierlijden.

Pijn in den rug, in de nierstreek, pijn, gevoeligheid, soms opzwellen der oogen (leden), 'hartklopping, later gezwollen voeten, dikwijls neusbloeding, eiwit in de urine. Bij acuut optreden gemakkelijker te genezen dan chronisch. Zweetkuren zijn voor de genezing meestal onmisbaar. Streng diëet, geen aardappelen, geen asperges, daarvoor rijst, melk, spijzen met weinig zout. Men neemt vier handen vol in het voorjaar

Sluiten