Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men legge den onmachtige horizontaal (bij beroerte overeind houden, niet liggen!), alle benauwende kleedingstukken moeten losgemaakt worden; frissche lucht, natmaken van het gezicht. Na het ontwaken geeft men slokwijze citroenwater te drinken.

Ontsteking van het regenboogvlies moet aan den oogarts ter behandeling worden overgelaten.

Oogverwondingen dragen meestal een ernstig karakter. Alleen wanneer kleine vreemde voorwerpen in het oog geraken, is de hulp van een leek toereikend. Komen kleine voorwerpen, zooals: stof, insecten, zand, kooi deeltjes, in het oog, dan moet men er niet, zooals dit in vele streken de gewoonte is, kreeftenoogen van maken, d. w. z. niet te veel wrijven, doch men moet het oog eenigen tijd dicht houden; dan wordt door rijkelijke tranenafscheiding het vreemde voorwerp meestal van zelf weggespoeld, of dit gelukt ook wel door het oog zacht re strijken van de slaap naar den neus. Verdere algemeen geldige raadgevingen zijn'moeilijk te doen.

Oorontsteking,

ook middenoor-, ieder half uur versche omslagen 'met lijnzaad of bokshoornklaver, dagelijks éénmaal hoofdstoombad (hooibloemen), waarbij men vooral het zieke oor boven den stoom moet houden. Wanneer er verettering intreedt, moet de zieke zich op die oorzijde leggen, opdat de etter kan uitvloeien.

Oorpijn,

vooral bij onbeduidende oorziekten, kan men gemakkelijk verhinderen door in het oor stoom van vlier- of kamillethee te leiden. Men stelt op de met thee gevulde pot een passende trechter en houdt het oor voorzichtig boven de opening van den trechter.

Oorsuizen.

Hoofdstoombad met hooibloemen of kamillen (20 minuten), afwisselend in het rechter of linker oor, of in beide vijf druppels zoete amandelolie (warm) laten indruppelen; driemaal dagelijks van ieder 25 tot 30 druppels tinctuur van arnica, duizendguldenkruid en alsem innemen. -

Oorvloeiing.

Notenbladeren, schaa.fstroo, salie, in gelijke deelen, dagelijks twee kopjes; twee- tot driemaal de ooren met thee van schaafstroo en spitsweegbree, waarbij aluin (% gr. op een kopje) is gevoegd, lauw uitspuiten (voor iedere uitspuiting % tot % liter). Heete voet- en zitbaden.

Sluiten