Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pressen, die men — zoo dik mogelijk gevouwen — in den nek legt. Dikwijls is een enkel zoodanig compres reeds voldoende, meer dan drie zijn er nauwelijks noodig om den gewenschten slaap te verkrijgen.

Slijmoplossende middelen, zie hoestmiddelen, bladz. 1124. Speekselvloed,

verhoogde afscheiding der speekselklieren, is een gevolg van mondziekten, zenuwprikkelingen, maag- en darmziekten, hersenziekten en kwikzilververgiftiging. Als plaatselijke behandeling heeft zich het inleggen van een citroenschijfje tusschen wang en tanden, het uitspoelen en gorgelen met verdund citroensap of sap van gekookte boschbessen als zeer doelmatig bewezen. Ook heete baden en inpakkingen komen in aanmerking.

Spierrheumatiek, zie rheumatiek.

Spit (Lumbago).

Hevige, plotseling optredende, lang aanhoudende pijn in den rug (kruis- en lendenstreek), die door de geringste beweging, vooral bukken en draaien, nog heviger wordt. Oorzaak: verkoudheid of scheuring van spiervezels van de lendenspier door eene heftige beweging. Den rug met goed warme azijn of arnicatinctuur afwasschen, hooibloemenhemd of compres. Dikwijls verkrijgt een Versche lendenspierrheumatiek reeds door een enkel stoombad oogenblikkelijke verlichting. Ook inwrijvingen met arnicatinctuur zijn werkzaam.

Spoelwormen, zie wormen.

Stembandenkramp.

De smalle ingang in de holte van het strottenhoofd, de stemspleet, kan door het strottenklepje worden afgesloten. De krampachtige vernauwing daarvan veroorzaakt asthmatische toevallen, zelfs gevaar voor verstikking, zoodat bij zuigelingen de dood kan intreden. Men richte den zieke, wat gewoonlijk al vanzelf geschiedt, in bed op, make een heet halscompres, besprenkele borst en gezicht met koud water en zorge voor warme voeten. Bovendien trachte men niesprikkel ter verlichting toe te passen.

Stoelverstop ping.

Door regeling van het diëet, massage, zelfmassage, of door gepaste . beweging kan iedere verstopping met behulp van de kruidenkuur, doch behoedzaam, worden overwonnen.

I. wolfsklauw (kruid) 2 eetl. rabarberwortel 2 eetl.

papenkruid 2 ,, koortsklaver (bladeren) 3 „

vuilboomschors 2y2 ,, walnobtbladeren 3 ,,

Sluiten