Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de vlechten ook 's nachts sterke compressen van zevenblad- en schaafstrooafgietsel opleggen.

Baardvlecht. Voorgaande toepassing; na iedere compres het verwonde gedeelte met verdunde arnicatinctuur (drie eetlepels op een liter) uitwasschen.

Vretende vlechten: rozemarijn, schaafstroo, van ieder 4, salie, spitsweegbree, zevenblad, van ieder 2 gr., ieder uur een eetlepel, jeneverbessenkuur.

Schilfer vlecht. Bij de behandeling onder vlechten komt nog wekelijks 2 è, 3 maal het hoofd wasschen met een sterk aftreksel van schaafstroo.

Vlechten, uitwendig: kliswortel, alantswortel, eikebast, groene walnootschillen, van ieder anderhalve eetlepel; lijmkruid, ijzerkruid, berkebladeren, zwarte- of zilverpopulierbladeren en bladknoppen/"van ieder twee eetlepels, van hel geheele mengsel drie k vijf eetlepels een half uur lang op een liter water laten koken, daarmede omslagen maken op de zieke plaatsen. Inwendig: bloedzuiveringsthee. Bij kinderen viooltjesthee.

Volheid en vrijzijn bij zuigelingen.

Een huis- en geneesmiddel, dat iederen bij ?:ich heeft. Menig zuigeling „kan niet meer", als hij een tijdlang gedronken heeft, omdat hij „vol" is; hij treuzelt, wordt rood, weert zich met handen en voeten om verder te drinken. Zet men hem nu recht overeind, dan volgt, hetzij direct of na eenige minuten, tengevolge der veranderde drukking in maag- en darmkanaal, opbreken, waarbij dikwijls groote hoeveelheden .lucht naar buiten worden gebracht.

Het kind is weer „vrij" en drinkt thans zonder inspanning verder. De inwendige drukking van den gevulden darm moet, zooals bekend, ook bij den volwassene steeds in evenwicht blijven, wanneer geen storingen, zooals bij zuigelingen, zullen plaats vinden.

Voorbehoedmiddel tegen verkoudheid.

Het beste voorbehoedmiddel tegen verkoudheid is verharding, 's Zomers en 's winters doet men koude afwrijvingen en wascht men zich het gezicht nooit met warm water, behalve wanneer men met de verhardingskuur aanvangt. Het is zeer aan te bevelen bij het wasschen ook het inwendige van de neus, voor zoover dit door opsnuiven van water kan worden bereikt, te verharden. Bij deze methode is het^mij gelukt in geen tien jaren eene verkoudheid te hebben opgedaan. Doet zich desniettemin in den begine nog een aanval van verkoudheid voor, dan snuift men bij het begin een paar malen 'goed koud water op en snuit het dan grondig uit.

Sluiten