Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladz

portier 35 71

Priesnitzcompressen 264

prognose 227

prostata 48

prostitutie 1129

pseudo-croup 264

psoriasis 493

psychosen 604 618

— (oorzaken der) . . 619

puberteitsleeftijd 755

pulpa 212

puntvoet 563 684

punt- en hielevoet (behandeling van den) 687

pupil 55 5/

— (strakheid der) .... 556

— vergroeiing 725

purgatie 1112

purgeermiddel 1135 1204

pyaemie 436

pyramidebanen 578

pyromanie 629

r

rabarber 1112

rachitis . .127 460 972 1204 1256

radiumbehandeling 1080

railwayspine 553

ransigheid 105

razernij 641

reflexboog 552

— centra 576

reflexen 551

— (huid-) 552

—- (pees-) 552

— (slijmvlies-) .... 552 regenboogvlies 55

-—- ontsteking 724 1254

remvezels 651

resorptie 72 91

retina 56

reukcellen 65

— organen 64

reuzengroei (ziekelijke) . . . 616

rheumatiek 1205 1256

ribben 5

— (echte) 6

— (valsche) 6

bladz

ribbenbulten 671

— vliesontsteking .... 282

ricinusolie 1113

rijbaanbeweging 575

rijst 129

—- waterstoelgang 317

roede - . . 48

roes 1125

röntgenogram 1079

Röntgenstralen 1078

roodvonk 383 1257

—■ (behandeling van) . 384

rooken 95

rookerscatarrhe 294

roos.... 390 1257

— (behandeling der) . . . 391

rotsbeen 63

rozekrans (rachitische) . . . 462 ruggegraatsverkromming . . 995 ruggemerg 19

— (haardvormige verharding van het). 588

— gebreken 675

— gezwellen 56E

— (behandeling der). 57(

— holten 56É

— kwetsuren .... 555 ruggemergschok 555

— ontsteking .... 55c

— ontstekingen(acute) 571

— — (chronische) 57]

— • tering .... 554 125'

— •— (behande¬

ling van). . 55i substantie .... 541

— verlamming (be¬

handeling van) , 56!

— verlamming (acute) 56!

— — (acute, behandeling der). 56

— verlamming

(krampachtige) . 56

-— vliezen (ziekten der) 57

— zenuwen 54

ziekten 125

— ■— (anat. op¬

merkingen) 54

Sluiten