Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladz

vergiftiging 1104 1264

vergiftigingen (ets-) 1105

(vuilnis-) . . . 1105

verkazing 397

verkleeden -(van een zieke) . 1022

verkleuringen (gevlekte). . . 729

verkoudheid . . . .257 1210 1264

— (behandeling der) 258

— (acute) 259

r— (chronische) . . 259

— (voorbehoedmiddel tegen) . . . 1267

verkwïjning (aangezichts-) . . 616

(der buikspieren) 566

— (der lendenspieren) 566

verlamming . . . .557 1210 1264

(behandelingvan) 537

— (der armzenuwen) 533 verlammingen (hysterische) . 607 verlamming (krukken-) . . . 534

-— (oogspier-) . . . 533

(rillende) .... 613

— (schouderblad) . 533 (slaap-) .... 534

— (slappe) .... 563

vermagering 1265

vermogens (verandering der

geestelijke) . . . 589

verrekkingen (hysterische) . . 608

verschijnselen (katatonische). 636

verschroeiingen..... 1092 1225

verslij ming 1210

verslikking 1103

verstandskies 32

verstijving 636

verstikking 1101

verstikkingsdood 1096

verstopping 959 1210

verstrooidheid 626

verstrooiingen 993

verstuikingen 1089

versuffing 645

vertering .66 70

verteringsorganen 31

-— (ziekten der) 283

vervolgingswaanzin 638

verzakkingsabcessen . . 664 692

bladz

verzweringen 1266

— (syphilitische) . 478 (tuberculeuze) . 397

vetgezwel (aan de tong) . . 290

— lijvigheid (ziekelijke) . . . 453

vetten 68

vetweefsel 54

— wormpjes 1235

— zucht 453

— — (bestrijding der) . . 455

vezelgezwellen 85

vezels (gekruisde) 579

— (ongekruisde) .... 579

vibromassage 1071

vijgewratten 473 771

— (breede) .... 477 vingershoedskruid . . .1107 1118 vingers • . 10

— (doode) 524

vingerworm 1266

vinnen 100

visch 93

— schubziekte 496

—■ — (behandeling der) 497

— vergiftiging 1107

Vitusdans, St. . . .602 1210 1266

— , •— (behandeling

van den). . . 603

vlechten 1266

— (uitwendige) .... 1267

— (vretende) 1267

vleesch 92

— (-toebereiding) .... 94 _— extract 96

— vergiftiging 103

vlektyphus'. 389

vleugelvel 717

vloed (witte). 1038 1212 1250 1268

vloeiing ........ 777 1038

— (te sterke) 1211

voddenziekte 441

voeding 90

— (van den zuigeling) . 932

— (grondbeginselen der) 152 (kunstmatige) . 935 941

voedingsmiddelen t36

— — (andere). . . 943 — (plantaardige) 108

Sluiten