Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladz bladz

Plaat 25: Plaat 35:

Echte longontsteking (derde Huidziekten (verschillende

stadium). Longblaasje met vormen van het eczeem I-V) 593

exsudaat, uitwerpsel bij echte Plaat 36'

longontsteking, kolenlong, Huidziekten 625

roode ijzerlong, steenhouwerlong 321 Plaat 37:

Plaat 26: . Huidziekten 657

Longkanker met overtrok- Plaat 38:

ken middenrif, ontsteking in A. Huidziekten

den mond met zweertjes, kan- B. Hersenziekten 689

ker in den slokdarm doorvre- Plaat 39-

tend in de luchtpijpen, spruw Oogziekten "... 705

of mond,weer _ 337 Tusschenplaat: De vrouw . . 741

Plaat 27: Plaat 40'

Diphteritisbacterieën, een Baarmoeder bij de verschil-

doorgesneden diphtentisge- Jende S0Qrten van cervix.

. diphtentis op de keel- catarrh 7g5

klieren, kommabacillen, met

darminhoud bij cholera, Plaat 41:

branderige diphteritis der Vrouwenziekten 817

keelklieren 369 Plaat 42:

Plaat 28' • Ontwikkeling van het men-

Rood gevlekt slijmvlies bij schelijk embryo 833

chronische maagcatarrh, chro- Plaat 43:

nische maagcatarrh, ronde . Verloop der geboorte bij normaagzweer, sterachtig lid- male hoofdligging 849

teeken, maagkanker .... 385 Tusschenplaat: „Het kind". . 907

Plaat 29: Tusschenplaat: „De zieken-

Ziekten der buikorganen . . 401 verpleging" 1001

Plaat 30: Plaat 44:

Steenen in nier-, urine- en Geneeskruiden 1 1097

galblaas 433 Plaat 45:

Plaat 31: Geneeskruiden II 1097

Koortsachtige ziekten met Plaat 46:

huiduitslag 465 Vergiftige en geneeskrachtige

Plaat 32: planten I. 1105

Verschillende stadiën van tu- Plaat 47:

berculose der longtoppen. . 497 Vergiftige en geneeskrachtige

Plaat 33: planten II 1105

Tuberculose van verschillende Plaat 48:

organen 529 Wormen van den mensch .1165

Plaat 34: Plaat 49:

Tuberculose der huid . . . 561 Urineonderzoek 1165

Sluiten