Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

l)e methoden van onderzoek • • 220

1. Anamnese 220

2. Physisch onderzoek 222

3. Radiologisch onderzoek 224

4. Bloedsdrukmeting, sphygmometrie, electrocardiographie . . . 225 Insuffieiëntia eordis (Heart failure, asystolie) 229

Oorzaken . . ' 230

Symptomen 232

Pathogenese 234

Therapie 235

Congenitale liartgebreken 237

Symptomen 237

Aetiologie " 240

Pathogenese 240

Prognose 242

Diagnose •• 243

Therapie 244

Verkregen hartgebreken 244

Acute myocarditis 245

Oorzaken 246

Acute endocarditis 246

Symptomen 246

Oorzaken 248

Acute pericarditis *. 249

Symptomen 249

Oorzaken 250

Diagnose 250

Prognose 250

Therapie 252

Chronische hartaandoeningen 253

1. Sclerose van het myocard 254

2. De klepgebreken 254

Mitralis-insufficiëntie 254

Mitralis-stenose 255

Aorta-insufficiëntie . . . 255

3. Concretio pericardii 256

Arytlimiëen 257

Extrasystolen 259

Atriumfibrillatie 261

Hartblok 263

Tachycardie 265

Bradycardie 266

ZESDE HOOFDSTUK. ZIEKTEN VAN LARYNX, LONG EN MEDI-

ASTINUM 276

ZIEKTEN VAN I)E LARYNX 267

1. Stridor laryngeus congenitus 268

Sluiten