Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de oorzaak eener stomatitis. Voorbeelden daarvan zijn de impetigo en de erysipelas faciei, en de angina door diphtherie-bacillen of door fusiformebacillen en spirillen veroorzaakt.

Aldus blijkt, dat slechts zelden stomatitiden bij kinderen, die geheel gezond zijn voorkomen, als ze niet in aanraking zyn geweest met lijders aan dezelfde of verwante afwijkingen. Daaruit vloeit de prophylaxis, die kan worden toegepast vanzelf voort.

Wat de microbiologie der stomatitiden betreft is het volgende bekend. De spruw wordt veroorzaakt door een endomyces albicans. Deze parasiet komt dikwijls in de normale mondholte voor, en ook op de huid. Ook enkele septichaemieën ermee zijn beschreven, waarbij de endomyces gevonden is in abscessen in hersenen, nier of long.

Van het mond- en klauwzeer is een filtrabel virus oorzaak. Dit virus is zeer vluchtig.

Bij de gewone stomatitiden vindt men de gewone etteringsmicroben, (strepto-, staphylo-,pneumococceri) en beschouwt men deze dan ook als oorzaak. De gangraeneuze vormen ontstaan slechts door de werkzaamheid van anaërobe bacteries. Reeds in de mondholte van gezonde kinderen zijn anaërobe microbeü gevonden (streptococcus tenuis, staphylococcus parvulus). Bij deze stomatitiden komen voor de micrococcus foetidus, bacillus perfringens e. a.; bij het noma de bacillus fusiformis.

Ten slotte vindt men bij de PLAUT-ViNCEN'r'sehe stomatitis den bacillus fusiformis naast vele spirillen. De bacillus fusiformis is een anaërobe bacterie, waarvan evenwel niet vaststaat dat het een specifieke microbe is 1). Toch zijn er reeksen van ziekten beschreven, waarvan in de afzonderlijke gevallen besmetting de oorzaak der ziekte scheen te zijn. Men heeft wel gemeend, dat de spirillen een vorm van de fusiforme bacillen waren, maar dit is niet juist.

THERAPIE.

Voor elke stomatitis heeft men noodig een plaatselijke behandeling, en een algemeene. Ook dit volgt uit de bespreking van de pathogenese.

Specifieke therapie is noodzakelijk bij de diphtherie van de mond. Zoodra de diagnose gesteld is, spuit men antidiphtherieserum in. (zie Ie deel, diphtherie blz. 45). Bij de stomatitis van Plautvinoent schijnt men in zeer korten tijd genezing te mogen verwachten van het poederen der ulcera met salvarSaan.

De locale behandeling bestaat overigens in een goede mondreiniging. Als het kind al wat ouder is zal men het laten spoelen met 1 % oplossing van waterstofperoxyde.

Bij jongere kinderen of ook als het spoelen te pijnlijk is door ulcera zal men de voorkeur geven aan het decoctum fructuum myrtillorum. (£§£ ad colaturam 300). Bij zuigelingen moet men met penseelen zijn doel zien te bereiken : men gebruikt dan 3—5 % borax-glycerine. Het is noodzakelijk om bij de mondreiniging zeer voorzichtig te werk te gaan en mechanisch uitwisschen met een watje achterwege te laten, of met groote voorzichtigheid zelf te verrichten.

') Jdngano et Distaso, Les Anaérobies, 1909 pag. 155,

Sluiten