Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het een rachitis (zie deze) soms een licht myxoedeem, of een imbecillitas, of een congenitale syphilis.

De verschijnselen, die men bij normale kinderen tijdens het tanden krijgen waarneemt, zijn zeer onbeteekenend. Meestal merkt men er in het geheel niets van. Hoogstens ,ziet men, als men toevallig in de mond kijkt, het tandvleesch op de plaats, waar de tand of kies zal komen, iets gezwollen. Misschien is ook aanraking van het plekje een heel klein weinig pijnlijk. Als de kinderen erg lastig zijn en uren liggen te huilen, dan heeft dit een andere oorzaak, (of wel is het kind overgevoelig of neuropaath. Slechts voor deze laatste kinderen zou men kunnen toegeven, dat het tanden krijgen eenige beteekenis heeft als praedisponeerende factor voor lichte diarrhoe, spugen of voedselweigering. Koorts tijdens het tanden krijgen heeft altijd een andere oorzaak.

BLIJVEND GEBIT. Van af den leeftijd van 5 a 6 jaar krijgt het kind het blijvend gebit. Men ziet dan achter de melkkiezen de eerste ware kies voor den dag komen. Weldra beginnen nu geleidelijk de tanden en kiezen ongeveer in de volgorde van hun ouderdom uit te vallen, doordat de wortel geresorbeerd wordt tengevolge van den druk van de nieuwe tand of kies. Met den leeftijd van het 12« tot 14e jaar is het geheele gebit op de verstandskiezen na compleet.

Als onbelangrijke anomalieën noem ik nog, dat zoowel van het melkgebit als van het blijvende gebit enkele tanden kunnen ontbreken. Meestal blijven de melktanden staan, wanneer de kiem van de nieuwe tand ontbreekt. Onregelmatige inplanting der tanden of doorbreken achter de tandrij zijn meestal het gevolg van een kaakmisvorming, die aangeboren is of het gevolg van rachitis. Er zijn zeer vele abnormaliteiten beschreven in grootte, vorm en aspect der tanden. Voorzoover ze op syphilis berusten zijn ze daar (Ie deel Syphilis, blz. 272) beschreven. De overige worden gevonden bij idioten (zie deze IIe deel, zenuwstelsel) en bij kinderen .van zieke ouders of van alcoholisten, maar hebben slechts zeer geringe beteekenis.

Opvallend groot is bij sommige kinderen de neiging tot caries der tanden. Ook dit verschijnsel kan bij syphilis en bij rachitis voorkomen. Interessant is, dat het ook bij spasmophilie, waarbij het lichaam kalk te kort heeft, zich kan voordoen. Deze praedispositie tot caries is soms familiair. Men zal deze kinderen geregeld door een tandarts laten controleeren, om de beginnende caries te laten behandelen, en daarmee nooit later beginnen dan het oogenblik, dat de eerste blijvende kies er is. Overigens bedenke men, dat het bij sommige kinderen gelukt, de kalkstof-

Sluiten