Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noem ik allereerst de zwelling met paarse verkleuring van het tandvleesch, waarvan bloedingen de oorzaak zijn, en die in het bizonder karakteristiek is voor de ziekte van Barlow, maar ook bij andere vormen van purpura kan voorkomen.

Zeer groot is ook de waarde der stippen van Koplik voor de vroegtijdige diagnose van mazelen (zie aldaar Ie deel blz. 156) en van de eruptie op het mondslijmvlies bij varicellen en variola.

6. ONTSTEKING VAN DE SPEEKSELKLIEREN').

Behalve bij bof (zie deze Ie deel blz. 197) ziet men een acute ontstekingen der speekselklieren bij kinderen zelden. Ze ontstaan door opstijging van microben uit de mond langs den uitvoergang of wel de bacteries worden langs de bloedbaan naar de klier gebracht, zooals bij sepsis kan voorkomen. Bijna altijd treffen ze kinderen, die in een zeer slechte algemeene toestand verkeeren en ze komen bij pasgeborenen iets vaker voor dan bij oudere zuigelingen.

De verschijnselen zijn een pijnlijke zwelling ter plaatse van de speekselklier, waarboven de huid rood verkleurd en gespannen is.

Weldra is er fluctuatie te voelen, en kan men door druk op de zwelling een druppel etter uit de uitvoergang naar buiten brengen. De algemeene toestand is slecht, het kind heeft koorts, of zelfs hypothermie en weigert te drinken. Bij oudere kinderen valt de heftige pijn op bij het kauwen.

Ter onderscheiding van de bof kan dienen de grootere uitgebreidheid van de zwelling, de roodheid van de huid, de heftiger pijnlijkheid en de verettering van deze acute ontsteking, die door gewone etterings microben veroorzaakt wordt.

') Handrick, Zur Entsteliung der eitrigen Parotitis, Jalirb. f Kinderhlk. n. F. Bd. 29, pag. 574.

Sluiten