Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frequent, het kind is onrustig en gejaagd, ijlt, en is in de war en ziet er slecht uit. In de keel valt de sterke zwelling en roodheid op Na eenige dagen verspreidt zich de ontsteking in de richting van het losse bindweefsel van de hals of naar het losse bindweefsel van de larynx, waardoor een glottisoedeem dreigt te ontstaan, en ten slotte ontwikkelt zich een algemeene sepsis, waarvan de hartverschijnselen spoedig alarmeerend worden: zoowel een endocarditis als pericarditis komen voor. Ik verwijs voor de overige verschijnselen naar de beschrijving van de sepsis (zie streptococcie, staphylococcie enz. Ie deel blz. 203, 213).

COMPLICATIES.

Bij elke angina, kan als complicatie een otitis media optreden. Hierop is bij sommige kinderen meer kans dan bij andere, terwijl ook op bepaalde tijden de complicatie meer voorkomt dan op andere. Niet alleen komen de anginae groepsgewijze op sommige tijden van het jaar meer voor, maar ook de frequentie der otitides is tijdens de eene epidemie grooter dan tijdens de andere.

De klachten van het kind zijn heftige oorpijn, waarbij het naar het zieke oor of naar de omgeving ervan pleegt te grijpen, soms braken, en weer opflikkeren van de koorts. Voor de herkenning van de otitis media is oorspiegelonderzoek vereischte, waarbij men vaatinjectie van het trommelvlies als eerste verschijnsel waarneemt en zoodra er zich achter het trommelvlies vocht ophoopt, een uitpuiling van het trommelvlies ziet. Dit uitpuilend trommelvlies pulseert als het vocht onder eenige spanning staat. Herhaaldelijk wordt men — vooral bij zuigelingen — pas geroepen of ontdekt men de otitis media, — omdat geen enkel verschijnsel er tijdens een andere ziekte van het kind op wees —, wanneer het oortje loopt: men ziet dan een perforatie van het trommelvlies, waaruit de pus, soms synchroon met de pols, naar buiten komt.

Een andere complicatie is de lymphadenitis colli. Lang niet altijd is de angina, die door een ontsteking van de halslymphklieren gevolgd wordt, bijzonder heftig geweest. Veelal treedt de vrij pijnlijke zwelling en belangrijke vergrooting van een of meer lymphklieren op, nadat de koorts, die bij de angina behoorde, reeds gedaald was, en dan stijgt de temperatuur bij de lymphadenitis opnieuw. Men heeft niet de minste moeite om de oorzaak hiervan vast te stellen, want het kind zal zelf, als het oud genoeg is klagen over de pijn en zal bewegingen van het hoofd zoo veel mogelijk vermijden. Meestal houdt het zelfs om de pijn te verminderen het hoofd voortdurend wat scheef. De lympha-

2

Sluiten