Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

Wanneer wij de serumtherapie bij diphthérie buiten bespreking laten en kort vermeld hebben, dat evenals de stomatitis door fusiforme bacillen en spirillen ook de angina van Plaut Vincent met succes behandeld is met salvarsaanbepoedermg, dan rest mij het volgende over de behandeling van angina te vermelden.

Zeer jonge kinderen zal men penseelen met 5% boraxglycerine. Men moet dit of zelf doen of er de moeder of verpleegster op wijzen, dat het voorzichtig moet gebeuren en zoo dat, terwijl men met de eene hand de tong met de steel van een lepel of tandenborstel naar beneden houdt, men met de andere de beide tonsillen en verhemeltebogen met de penseel met glycerine aanstrijkt.

Oudere kinderen laat men gorgelen. Vertrouwt men niet, dat ze geen groote hoeveelheden van de gorgeldrank zullen inslikken, dan schrijve men decoct. fruct. Myrtillorum voor. Is dit niet te vreezen, dan geve men water stofperoxy de in i°/o oplossing in het acute stadium en daarna een aluinoplossing 1 % of het mengsel dat in Leiden bekend is als gorgeldrank van prof. Kan :

Chloret. zinci.

Aluminis aa 1.

Sol. acidi salicylici Y-êoo 300.

01. menth. pip. gtt II.

Ik raad aan kinderen nooit te laten gorgelen met chloras kalicus wegens het gevaar van intoxicatie. (Zie deze Deel I blz. 314).

Veel verlichting geeft het slikken van ijs. Men zal daarvoor bij kinderen altijd kiezen het bekende roomijs of vruchtenijs omdat dit beter wordt genomen, en tegelijkertijd voedt.

Ook kan men met alle tien minuten te ververschen koude omslagen om de keel eenige verbetering van de pijn \erkiijgen, maar moet vermijden het kind daarmee nat te maken of te veel af te koelen. Van voortdurende natte omslagen met taf bedekt maakt men bij angina veel gebruik: ik betwijfel, of ze wel goeddoen en zou ze achterwege willen laten, omdat ze onaangenaam zijn.

Voor de voeding kieze men uitsluitend vloeibaar voedsel, dat men ijskoud laat drinken. Hiertoe wordt de beker met drinken (melk, of pap, of bouillon) in ijs gezet.

Voor de behandeling van een gewone angina (door strepto-, staphylo- of pneumococcen) zal men althans bij oudere kinderen gaarne gebruik maken van het aspirine of aciduin aceto~Sülicy licum, in kleine giften, bijv. bij een kind van 6 jaar: 3 X daags 150 mgr. Men moet evenwel nauwkeurig de werking controleeren, omdat af en toe onaangename collapsverschijnselen na het innemen

Sluiten