Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN VAN DEN OESOPHAGUS.

1. OESOPHAGITIS.

Het komt zeldzaam voor, dat men bij kinderen een ontsteking van de oesophagus vindt als oorzaak van verschijnselen van moeilijk slikken en braken. Bij zuigelingen bestaat de kans, dat. een spruw uit mond en pharynx ook in de oesophagus terechtkomt. Bovendien kan zich in aansluiting aan een stomatitis of angina bij uitzondering een oesophagitis ontwikkelen. Ook door het inslikken van bijtende stoffen kan een ontsteking van de oesophagus worden opgewekt.

SYMPTOMEN.

De verschijnselen zijn, dat het kind weigert te slikken en dat het, als het met moeite ertoe bewogen is een slokje te nemen, dit weer naar buiten wurgt en daarbij een groote hoeveelheid slijm voor den dag brengt. Het inbrengen van een sonde veroorzaakt wel pijn, maar is toch goed mogelijk.

THERAPIE.

De behandeling bestaat in zeer voorzichtige sondevoeding, waarmee men ophoudt, zoodra het slikken weer eenigszins mogelijk is. Is de oesophagitis na het drinken van bijtende stoffen (loog bijv.) ontstaan, dan is het inbrengen van de sonde wegens het gevaar van perforatie gecontraïndiceerd.

2. ATRESIE EN STENOSE VAN DEN OESOPHAGUSx).

De aangeboren atresie van den oesophagus is een zeldzame afwijking. Meestal is de afwijking vrij gecompliceerd. Het met den pharynx samenhangend bovenste stuk van den oesophagus eindigt blind gesloten ter hoogte van den larynx, terwijl het onderste (maag)gedeelte in de trachea met een kleine ronde opening uitmondt ter hoogte van de bifurcatie (zie foto fig. 56).

1) Schf.ltema. Maandschrift voor Verloskunde enz, en voor Kindergeneesk,, IV 1915, p. 194,

Sluiten