Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beide uiteinden kunnen door een fibreuze streng samenhangen . Soms ontbreekt zelfs de geheele oesophagus. Ook komen afsluitingen voor door dwarse membramen, die soms een gat bezitten

SYMPTOMEN.

De verschijnselen zijn, dat het kind, zoodra het drinken krijgt, onmiddelijk alles weer naar buiten wurgt, waarbij het vaak erg benauwd wordt. Ook als men het voedsel met lepeltjes tracht te geven, ziet men dezelfde verschijnselen. Ze bestaan natuurlijk vanaf de geboorte.

Zekerheid verkrijgt men door het inbrengen van een sonde, die niet verder komt dan tot de hoogte van den larynx. Men ziet op bijgaande Röntgenfoto de sonde in den oesophagus zoo ver mogelijk ingebracht, liggen, (fig. 57).

THERAPIE.

De eenige behandeling is het aanbrengen van een gastrosiomie maar men zal lang aarzelen of men daarmee wel het lijden van het kind zal verlengen. Omdat in de meeste gevallen een com municatie van de maag uit de trachea bestaat, heeft deze operatie weinig kans op succes. Tot nog toe zijn geen gevallen van blijvend succes na de operatie bekend geworden.

De verkregen gevallen van oesophagusstenose zijn bij kinderen al even zeldzaam als de aangeborene, als men de tot het gebied van den chirurg behoorende litteekenstenoses, die na het drinken van bijtende stoffen ontstaan, er buiten laat. Als oorzaken komen in aanmerking gezwollen mediastinale lymphklieren (tuberculose, leucaemie e. a.) of een vergroote thymus of thyrcöidea, die de oesophagus van buiten af dichtdrukken en corpora alinea, die het lumen geheel of gedeeltelijk afsluiten. Deze laatste vereischen technische behandeling door chirurg of laryngoloog en blijven dus buiten bespreken.

Voor de herkenning der mediastinale tumoren, zie elders.

3. CARDIOSPASMUS.

Er is door verschillende schrijvers1) een ziektebeeld bij zuigelingen beschreven onder den naam van cardiospasmns. Onderlinge overeenstemming over de verschijnselen, die hiervan het gevolg zijn, bestaat er evenwel niet. Lesage meent, dat de kin-

») Goeppert, Therap. Monatseh. 1904. Lesage, Traité des maladies du nourrisson. p. 468,

Sluiten