Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkregen maaginhoud wordt onderzocht op zijn zoutzuurgehalte, totaal zuurgehalte en op de aanwezigheid van melkzuur, slijm, bloed e.a. terwijl bovendien gelet kan worden op het gehalte aan pepsine en lebferment. Bijna altijd zijn de afwijkingen, die men bij kinderen vindt in de richting van een te kort, terwijl de hyperchloorhydrie en hypersecretie zelden worden gevonden. Bij jonge zuigelingen is dit onderzoek van weinig gewicht. Wanneer men het wil doen, dan moet men als proefdieët melk geven, en dan na 11 uur de maag met de sonde leeg maken.

Bij deze methode verkrijgt men volgens Tobler x) geen betrouwbare indruk van de zoutzuurafscheiding door de maag, en vindt men in het algemeen te lage cijfers. De onbetrouwbaarheid is het gevolg van verschillende omstandigheden: tijdens het eerste uur na de voeding gaat veel sterk zure maaginhoud naar het duodenum; en in de fundus wordt de maaginhoud zeer slecht gemengd, zoodat het maagsap in hoofdzaak inwerkt langs de maagwand en niet in het centrum; bij het uithevelen blijft er altijd een min of meer groot restant in de maag.

Door aan een ouder kind een proefmaaltijd te geven, en door na te gaan, of deze na de normale tijd van 6 uur de maag heeft verlaten, kan men een indruk verkrijgen van de motiliteit van de maag. Bij vertraagde ontlediging is de motiliteit gestoord of door belemmering aan den uitgang of door slapte van de peristaltiek (zooals bij atonie). Wederom is dit onderzoek bij zuigelingen van minder beteekenis, hoewel men nu wel de gewone voeding, koemelkmengsels kan geven, die na 2 a 3 uur uit de maag behoort te zijn verdwenen, terwijl moedermelk reeds na lf uur de maag heeft verlaten

Dit is reeds uit andere onderzoekingen bekend en door de nauwkeurige methode der Röntgendoorlichting bevestigd.

Op indirecte wijze kan men aangaande functies van de maag nog gegevens verkrijgen, doordat men de faeces onderzoekt. Ik wil daarvan onder verwijzing naar het onderzoek, zooals dit bij darmziekten wordt verricht, hier slechts vermelden, dat men een insufficiënte zoutzuurafscheiding mag aannemen, wanneer men in de faeces na een voeding, die vleesch bevat, veel bindweefsel vindt. Om het bestaan van ulceraties in de maag vast te stellen, kan men het onderzoek van de faeces op bloed niet missen.

RÖNTGENONDERZOEK.

Bij zuigelingen kan men met behulp van Röntgendoorlichting gemakkelijk grootte, ligging en vullingstoestand van de maag be-

>) Zeitsch. f. Kinderhlk. 1913. Bd. V. p 85. Cf. daarentegen Davidsohn, Monatss. f. Kinderlilk. Orig. 1914. p. 182. Hess, Zschr. f. Kinderli. 1915. Bd. XII. p. 409.

Sluiten