Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

darmkanaal kan worden overgenomen. Daarbij zal aan het licht komen, hoe weinig wij van deze functie van de maag weten, en dat de maag niet onmisbaar is.

Bij zuigelingen ondergaat de melk, die in de maag komt allereerst de invloed van het Zeöferment, waardoor ze gestremd wordt en gescheiden in een vloeibaar deel: de wei en een vastere koek, die in hoofdzaak het caseïne en het vet bevat. Moedermelk stremt pas, nadat ze één uur in de maag is geweest, koemelk reeds binnen het kwartier. Men neemt aan, dat de maaginhoud in het bovenste deel van de maag rustig blijft liggen en niet door elkaar wordt geroerd, en dat dus de buitenste lagen van het stremsel eerst de inwerking ondergaan van het zoutzuur. Merkwaardigerwijs weet men tot nu toe niet zeker, of het eiwit bij zuigelingen door het pepsine, dat door elke zuigelingenmaag wordt afgescheiden ontleed wordt: volgens sommige onderzoekers is de zoutzuurafscheiding niet voldoende om de werkzaamheid van het pepsine mogelijk te maken (zie boven). Wel neemt men aan, dat door de maag van zuigelingen een lipase wordt gevormd en dat reeds in de maag een zekere vetsplitsing plaats heeft. Terwijl bij oudere kinderen de amylasewerking van ingeslikt speeksel afhankelijk, door het zoutzuur spoedig wordt stopgezet, zou deze bij zuigelingen, wier zoutzuurafscheiding altijd minder is, langer kunnen voortduren. De antiseptische werking van het zoutzuur is ook minder krachtig bij zuigelingen; maar de overtuiging wint veld, dat de bacteriewoekering in de maag voornamelijk afhangt van de meer of minder snelle ontlediging van de maag, en veel minder onder invloed staat van de hoeveelheid zoutzuur, die wordt afgescheiden.

Bij oudere kinderen is de functie van de maag dezelfde als bij volwassenen Zoolang de zoutzuurafscheiding nog niet begonnen is, wordt het amylum van het voedsel door de amylase van het speeksel verteerd. Later begint de eiwitvertering door het pepsine, waarbij de splitsing niet verder gaat dan tot albumosen en peptonen, zoodat dus geen aminozuren ontstaan; het lebferment stremt de melk en waarschijnlijk wordt ook het vet door de lipase voor een klein deel gesplitst. .

Deze verteringsfuncties van de maag kunnen vrijwel geheel door het darmkanaal worden overgenomen, waarin het amylum, eiwit en vet door de fermenten van het pancreassap reeds volledig kunnen worden omgezet.

2. MOTORISCHE INSUFFICIËNTIE.

De musculaire insufficiëntie heeft tot gevolg een onvoldoende ontlediging van de maag. Zij kan ontstaan, wanneer de spier-

Sluiten