Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peritoneura. Ook druk van vergroote mesenteriaallymphklieren kan de oorzaak zijn, zooals bij tuberculose of tumoren is waargenomen. Evenzoo zijn als rariteit gevallen beschreven, waarin de maag door adhaesies van de pylorus met de lever opzij getrokken was en andere, waar tumoren of andere locale leververgrootingen de maag bij den pylorus samendrukten. Zelfs pancreasaandoeningen zouden dit kunnen doen.

Als voorbeeld van een dergelijke maaginsufficiëntie, die het gevolg is van een aandoening van liet duodenum kan deze ziektegeschiedenis dienen l).

Een jongen van 5 jaar wordt gebracht, omdat hij iedere week 1 of 3 maal erg braakt. Bovendien heeft hij last van het zuur en van stinkende oprispingen. Hetgeen hij daarbij uitbraakt, is soms zeer veel, zoodat het niet in een pot kan, en zou erg zuur ruiken. Op de dagen, dat hij zoo braakt, is de jongen erg slap. Anders is hij goed gezond en vroolijk. Zijn eetlust is heel goed, hij eet zelfs bizonder veel en de ontlasting is normaal. De jongen is niet vermagerd. Braken zou hij vanaf de geboorte gedaan hebben. De familie bestaande uit vader, moeder en zes- kinderen is gezond.

Bij onderzoek van den goed gevoeden, niet anaemischen jongen, valt onmiddellijk op, dat er sterke conlrnctiegolven van de maag aanwezig zijn (zie fig. 65), die vanuit het linker hypochondrium te voorschijn komen en tot een paar vingers voorbij de mediaanlijn te vervolgen zijn, en naar beneden tot even onder de navel komen.

Bij percussie reikt de maag tot een paar vingers onder de navel, en naar rechts een paar vingers voorbij de mediaanlijn. Er is een sterk clapotagegeluid tot onder de navel op te wekken en ook een sterke succussio Hippocratis aanwezig. 's Avonds wordt uit de maag 400 cM.3 vocht met de maagsonde verwijderd. Deze maaginhoud bevat geen vrij zoutzuur, wel melkzuur, heeft een zuurgraad van 17.2 en bij mikroskopisch onderzoek vindt men veel sarcinen en amylumkorrels. De proefmaaltijd wordt zeer onvoldoende verwijderd, men vindt 500 cM.3 vocht in de maag terug. Na herhaalde maagspoelingen gelukt het niet meer de peristaltiekgolven te zien.

Bij radiologisch onderzoek ziet men een sterke vertraging van de ontlediging van de maag (zie fig. 66 en 67), maar bovendien merkt men op, dat de bismuth naast de maag in een groote slappe zak komt, die het uitgezette duodenum boven de stenose moet zijn.

Bij de operatie wordt gevonden een stenose van het duodenum door vergroeiing met de appendix.

Een aparte plaats neemt de vertraagde maagontlediging in, die men waar kan nemen bij kinderen met een atonie van de maag, welke dan meestal een onderdeel is van een algemeene asthenie (zie diathesen). Daarbij komt evenwel slechts bij hooge uitzondering een zoo belangrijke motiliteitsstoring voor als bij de genoemde mechanische oorzaken. Bij kinderen is het zelfs twijfelachtig, of wel ooit een belangrijke insufficiëntie van de motiliteit

') Uitvoeriger Gorter, Ned. Maandschr. v. Verlosk. enz. en voor Kindergeneeskunde, 1919.

Sluiten