Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de maag alleen van een asthenie het gevolg is. Wel schijnt ook bij kinderen reeds een lichtere vorm van de storing te kunnen optreden, al is het moeilijk te zeggen, of dit nog al eens dikwijls het geval is. Men ziet af en toe, dat kinderen klagen over pijn in de maag, misselijkheid en een wee gevoel na het eten, terwijl ze weinig eetlust hebben en soms ook groote hoeveelheden braken, en dat men bij hen, behalve de teekenen van een algemeene asthenie, vindt, dat de maag uitgezet is. Dit kan men daaruit afleiden, dat de clapotage is op te wekken rechts van de mediaanlijn en lager dan de navel, en da1r er succussio Hippocratis kan worden waargenomen. Meerdere zekerheid geeft dan evenwel het Röntgenonderzoek, waarbij aan het licht komt, dat de bismuthpap laag in de slappe zak van de maag hangt, en de luchtbel sterk is uitgerekt. Meestal vindt men dan bij een onderzoek naar de snelheid, waarmee het voedsel de maag verlaat, een duidelijk vertraagde ontlediging.

Door nauwkeurig radiologisch onderzoek is gebleken, dat bij deze atonie slechts betrekkelijk zelden een werkelijke gastroptose voorkomt, waarvan men slechts mag spreken, wanneer ook de kleine curvatuur van de maag erg laag staat. Er is dan op een Röntgenfoto, die in liggende houding genomen wordt (Leven en Barret raden aan deze in rechter zijligging te nemen) te zien, dat de met bismuthpap gevulde maag zich niet tot aan de koepel van het diaphragma uitstrekt, maar daarvan is gescheiden door

een lichtere zone.

Dit alles maakt, dat men voor een nauwkeurige diagnose het radiologisch onderzoek niet kan missen. Voor de behandeling is evenwel de hoofdzaak, dat men weet, of de maag op tijd zijn inhoud verder stuurt, en of ze gedilateerd is, wat men beide kan uitmaken door eenvoudiger onderzoekingsmethoden toe te passen, (zie boven).

THERAPIE.

De behandeling van al deze zeldzame vormen van motiliteitsstoring hangt af van de oorzaak. Vele behooren tot het gebied van den chirurg, die öf de afsluiting kan opheffen öf de nadee lige gevolgen daarvan kan doen verdwijnen door een gastroenterostomie of andere soortgelijke operatie.

Zoolang niet duidelijk is, dat er een mechanische oorzaak van de belemmerde maagontlediging bestaat of wanneer de motiliteitsstoring van functioneelen aard is, dan zal men op de volgende manier moeten trachten de storing op te heffen. Eerste vereischte is, dat de maag tijdelijk weinig te doen krijgt. Men laat het kind

Sluiten