Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DARMZIEKTEN.

INLEIDING.

In de groep der darmziekten kan men allereerst onderscheiden alle afwijkingen, die tengevolge hebben een gestoorde voortbeweging van den darminhoud, en die tot ileus kunnen leiden, indien de afsluiting van den darm compleet is. Het gemeenschappelijke van deze afwijkingen is, dat de darm motorisch insufficiënt is, en niet kan zorgen voor de voortbeweging van den inhoud. Een noodzakelijk gevolg is het optreden van een intoxicatie, waarvan de pathogenese nog altijd niet volledig bekend is. Al deze afwijkingen behooren weliswaar tot de uitzonderingen, maar moeten toch in een theoretische uiteenzetting een eerste plaats innemen, omdat het van principiëele beteekenis is nauwkeurig de gevolgen van deze motorische insufficiëntie te kennen. Hun oorzaak is bijna zonder uitzondering een mechanische.

De lichtere vormen van een motiliteitsstoring, die van veel grooter practische beteekenis zijn, en die alle tot hoofdverschijnsel hebben een obstipatie, moeten daarna nog afzonderlijk worden besproken. Daarbij zal de vraag dienen te worden beantwoord of zich ook in deze gevallen teekenen van intoxicatie in lichteren graad voordoen. Deze lichtere afwijkingen zijn veelal van zuiver functioneelen aard, en kunnen afhankelijk zijn öf van een atonie óf van een spasmus, maar in sommige gevallen blijkt toch een anatomische anomalie de oorzaak te zijn. Ook de ziekte van Hirschsprung behoort tot deze laatste groep.

Minder eenvoudig is de studie van de insufficiëntie van den darm, die de klierfunctie betreft. Zij komt zonder andere symptomen slechts zelden voor, maar het is toch van belang om de verschijnselen, die deze glandulaire insufficiëntie geeft, bijeen te plaatsen om de uitingen daarvan te midden van andere ziektebeelden te kunnen terugvinden. Het is noodzakelijk om ook de externe secretie van het pancreas in de beschouwing te betrekken.

Hoewel theoretisch de darm ook in elk zijner overige functies: resorptie, ondoorlaatbaarhqid voor eiwit en andere stoffen, in toom houden der darmbacteries enz. gestoord kan zijn, is het

Sluiten