Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De literatuur over het radiologisch onderzoek van tumoren en stenosen bij kinderen is zeer arm. ')

DE SYNDROMEN.

1. ILEUS.

SYMPTOMEN.

Indien de darm afgesloten is, hetzij doordat deze van binnen verstopt is door een paket ascariden of een bal haren, hetzij dat ze in zichzelf is ingestulpt bij een invaginatie, of wel dat ze dichtgesnoerd wordt door een peritoneaalstreng of door de breukpoort van een hernia incarcerata, altijd treedt er eenzelfde ziektebeeld op, dat wel wisselt van geval tot geval, maar toch een zekere zelfstandigheid handhaaft, wat ook de oorzaak mag zijn.

De verschijnselen beginnen met braken, dat toegeschreven moet worden aan locale peritoneaalprikkeling, en al heel spoedig ziet het kind er zeer slecht uit. Het wordt erg bleek, heeft diepe kringen om de oogen, de neus wordt spits en de streek om de mond is ingevallen. De kleur van de huid wordt gaandeweg valer en grauwer, en de uitdrukking van het gezicht is angstig en angstwekkend. Men betwijfelt geen oogenblik, dat het kind erg ziek is. Het braken blijft voortduren, wordt niet beter, al geeft men slechts water te drinken, en het kan zijn, dat na eenige dagen, darminhoud, die alleen al met de reuk is te herkennen, wordt uitgebraakt, dat het tot faecaal braken komt. Dit is evenwel lang niet altijd het geval en het is zeer verkeerd om op dit, verschijnsel te wachten, voordat men de diagnose van Heus stelt. Behalve de slechte algemeene toestand en het braken merkt men op, dat er obstipatie bestaat, en dat ook geen flatus meer worden geloosd. De buik is opgezet, diffuus wat druk gevoelig, zoodat meestal eenige spanning van de spieren van de buikwand wordt waargenomen. Als kenmerkend verschijnsel kan men een zichtbare peristaltiek waarnemen, die bij goede verlichting na eenig wachten in vele gevallen over de diagnose beslissen kan.

Zoo zijn de verschijnselen, die elke vorm van ileus kenmerken en waarvan thans allereerst de pathogenese dient te worden nagegaan.

PATHOGENESE.

In de genoemde reeks van verschijnselen kan men de mechanische scheiden van de toxische. De wijze van ontstaan der eerste is

') Reyher, Das Röntgenyerfaliren in der Kiuderheilkunde, 1912.

Sluiten