Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zou dan de intoxicatie kunnen vergelijken met elke andere die het gevolg is van een insufficiëntie van een klier.

2. GrLANPULAIRE insufficiëntie.

Een korte uiteenzetting kan hier volstaan, omdat hierover reeds uitvoeriger is meegedeeld in deel I, blz. 394.

Er blijkt bij kinderen af en toe te bestaan een insufficiëntie van alle organen, die met de spijsvertering zijn belast, zoodat maag, darm en pancreas alle onvoldoende zorgen voor de spijsvertering. Hierdoor gaat een groot deel van het voedsel voor het lichaam verloren en bestaat er bovendien zeer groote kans voor het optreden van abnormale bacteriegroei en de vorming van toxische stoffen uit de darminhoud door deze bacteries met de schadelijke gevolgen daarvan.

In zijn ernstige vormen zijn deze storingen zeldzaam, in geringer graad komen zij wel veel vaker voor, maar zijn dan ook moeilijker vast te stellen.

Men kan slechts door apart daarop gericht onderzoek de storing ontdekken en slaagt daarin het best en het eenvoudigst door het kind een bepaald proefdiëet te laten geven. Men kan daarvoor het best kiezen het proefdieët van Gaultier, dat bestaat uit:

200 gram brood.

300—500 c.M.3 melk.

20—30 gram boter.

1 ons geraspte biefstuk.

100 gram aardappelpuree

en dat men gedurende 3 dagen achtereen laat nemen. De ontlasting, die na dezen 3de dag verschijnt, wordt onderzocht op de aanwezigheid van slijm, bindweefsel, aardappelzetmeelkorrels, spiervezelen, vet en vetzuren volgens de gebruikelijke techniek l). De beteekenis van wat men vindt is deze. Slijm duidt aan, dat er een darmcatarrh bestaat. Veel bindweefsel wijst op een onvoldoende zoutzuurafscheiding van de maag, hetgeen men door direct onderzoek nog kan controleeren. Veel spiervezelen, veel ongesplitst vet bewijzen een onvoldoende pancreasfunctie, terwijl ook een groote hoeveelheid op sago gelijkende korreltjes aantoonen, dat de amylumvertering door speeksel en pancreas onvoldoende is.

Dit laatste kan men nog weer bevestigen door het gehalte van

') Zie Gorter en de Graaff, 2e druk 1918.

Sluiten