Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en anorexie vrij laat optreden. Na eenigen tijd voelt men hier of daar in de buik een tumor, die eenigzins pijnlijk is bij druk, vrij stevig aanvoelt, eivormig of onregelmatig van vorm is en een glad of hobbelig oppervlak heeft. Melaena is zeldzaam. De tumor pleegt snel te groeien. Als complicatie treedt er soms acites op. De duur is eenige maanden. De eenige therapie is operatie.

Ook moet nog afzonderlijk genoemd worden de hypertrophische tuberculose van het coecum,— al is ook deze bij kinderen zeldzaam, — die soms tot occlusie leidt. Bij een kind, dat al lang suspecte verschijnselen heeft voor darmtuberculose, over buikpijn geklaagd heeft, afwisselend obstipatie en diarrhoe gehad heeft, terwijl de temperatuur verhoogd was en het kind achteruitging, vindt men bij onderzoek een eenigszins pijnlijke tumor in de streek van het coecum. Deze tumor is onregelmatig van oppervlak, voelt vrij hard aan, en is eenigszins bewegelijk.

Men zie voor de diagnose van deze aandoeningen tegenover een peri-appendicitis, een Ij'mphklier-tumor in mesenterium of retrocoecaal gelegen enz. de ziekten van het peritoneum.

1)E ZIEKTE VAN HIRSCHSPMNG.l)

Megacolon congenitum.

Een aparte plaats in de nosologie wordt ingenomen door een ziekte of syndroom, dat bekend is onder de naam van ziekte van Hirschsprung, omdat het voor het eerst in al zijn bijzonderheden door dezen Deenschen medicus is beschreven. De tweede naam is misschien minder juist, omdat zij een verklaring inhoudt van het ontstaan der ziekte, die niet door iedereen als juist wordt erkend en liet stellig voor een aantal gevallen, die klinisch moeilijk van de andere zijn te onderscheiden, niet is. Er bestaat steeds bij deze ziekte een zeer sterke verwijding en hypertrophie van het colon of van een deel van den dikken darm, en even zeker is dit megacolon reeds heel vroeg aanwezig. Toch is men meer en meer tot de overtuiging gekomen, dat het colon hier niet primair als zoodanig groot is aangelegd, en dat er dus in den engeren zin van het woord geen megacolon congenitum bestaat, maar dat deze colondilatatie zelf het gevolg is van een afknikking2) of spasmuss) van een laag gelegen deel van de dikke darm. Het is vooral Makfan geweest, die deze opvatting reeds lang geleden verdedigd heeft. Als argumenten daarvoor kan men wijzen op de vondst bij secties

') Traité des maladies de 1'enfance II, p. 241. Hirschsprung, Megacolon congenitum.

2) de Josselin de Jong. Ned. T. v. Geneesk. 1910 I, p. 118, 1916 I, p. 1788.

3) Carstens, Maandschrift enz. 1919.

Sluiten