Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij kinderen niet zelden de oorzaak van een appendicitis zouden zijn.

Men kan met zekerheid aannemen, dat bij kinderen bij een algemeene darmcatarrh en vooral bij een colitis ook de appendix meedoet. Wanneer deze ontsteking een stenose nalaat, dan is daardoor de gelegenheid voor een heftige appendicitis, die als afzonderlijke ziekte verloopt, geopend. Bovendien schijnt de appendix als orgaan met veel lymphoïd weefsel, die men daarom wel vergeleken heeft met een plaque van Peyer, die in de lengte is uitgerekt, betrokken te zijn bij tal van infecties, die oorspronkelijk op een andere plaats van het lichaam gezeteld zijn, en schijnt het verband tusschen de ziekte van dit Orgaan (zooals de tonsillen) en van de appendix gezocht te moeten worden in een overeenkomst in affiniteit tegenover dezelfde microben, üit dierproeven is trouwens gebleken, dat in het bloed binnen gebrachte microben op het slijmvlies van de appendix worden verwijderd. Is dit de gewone wijze van besmetting van de appendix met pathogene microben, dan is de pathogenese van de ontsteking van dit orgaan te vergelijken met die van het pyelum. (zie pyelitis).

Yoor het optreden van een acute heftige appendicitis van zoodanige heftigheid, dat reeds in de eerste dagen een perforatie kan optreden is meer noodig dan een infectie met pathogene microben. Waarin dit meerdere bestaat is hoogstwaarschijnlijk door Dieulafoy gevonden. Hij heeft er op gewezen dat bij deze kwaadaardige appendicitis steeds verbroken is de communicatie van het lumen van de appendix en de darm, zoodat er een afgesloten holte, een „cavité close" ontstaan is. Evenals nu in een middenoor bij afsluiting van de tuba Eustachii de in het oor eventueel aanwezige microben virulent en invasief worden, zoo is dit ook het géval bij de appendicitis. Duidelijke resultaten van pathologischanatomisch onderzoek versterkten deze opvatting, omdat daarbij het binnendringen der microben door slijmvlies en muscularis tot aan de serosa en er doorheen bleek. Ook de ervaring dat bijna nooit de eerste aanval van een appendicitis heftig verloopt en dat in bijna elk geval aan de heftige aanval buikpijnperioden zijn voorafgegaan, is met deze opvatting in overeenstemming.

De microben, die de oorzaak zijn der onsteking van de appendix zijn streptococcen, colibacillen, staphylococcen en andere. Misschien komt ook aan sommige anaerobe bacteries beteekenis toe.

DIAGNOSE.

Wanneer men tot regel aanneemt, dat het objectief onderzoek naar de typische verschijnselen beslissen moet over de diagnose van appendicitis, dan zal men niet dikwijls iets anders voor een

Sluiten