Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevormd. Men zal in een dergelijk geval altijd in overleg met den chirurg de beste behandelingswijze kiezen.

Wanneer tot afwachten besloten wordt, dan wordt de patiënt tot absolute rust in elk opzicht veroordeeld en krijgt het kind aanvankelijk niets dan water te drinken, en weldra wat melk, soep en derg. in kleine hoeveelheden. Op de appendixstreek legt men een ijszak, die opgehangen wordt aan een dekenboog om druk op de buik te voorkomen. Zelfs in dit geval zou ik afraden opium te geven, omdat daardoor de verschijnselen onduidelijk worden en men de kijk op den gang van zaken dreigt te verliezen.

RECTUMPOLIEPEN.

SYMPTOMEN.

De aanwezigheid van een poliep in het rectum geeft aanleiding tot zoo karakteristieke verschijnselen, dat deze aandoening, hoewel tot het gebied van den chirurg behoorend, hier kort wordt besproken.

Het heeft de aandacht van de moeder van het kind getrokken, dat er bij de ontlasting van het kind een paar druppeltjes bloed meekomen of dat er boven op de faeces wat bloed of bloederig slijm te zien is. Daarbij ontbreekt alle pijn, waardoor de fissura ani is buiten te sluiten, en ook wordt er niet over tenesmi geklaagd ; zoodat men ook een proctitis of dysenterie reeds a priori onwaarschijnlijk acht.

Rectaal onderzoek is noodig om de diagnose tot zekerheid te brengen. Men voelt aan de achterzij van het rectum in de mediaanlijn op een diepte van 4—10 c.M. een vrij vast aanvoelend tumortje, dat meestal gesteeld is, en de grootte heeft van een erwt of hoogstens een kers. Daarmee staat vrij wel vast, dat een rectumpoliepje de oorzaak is van de bloeding. Bij het onderzoek ga men voorzichtig te werk en vermijde, dat de steel scheurt, omdat daarbij soms vrij abundante bloedingen optreden.

De therapie bestaat in afbinden van de steel en afknippen van het tumortje, dat behoort tot de fibro-adenomen.

Sluiten