Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN VAN NIER EN URINEWEGEN.

Door de groote frequentie van infectieziekten en intoxicaties bij kinderen heeft men nogal dikwijls gelegenheid bij hen nieraandoeningen te zien. Toch zijn de nierziekten van geheel anderen aard dan bij volwassenen. Dit is voornamelijk het gevolg van de afwezigheid van de gelegenheid voor tal van chronische intoxicaties, als alcohol, lood en de intermediaire stofwisseling bij jicht, en tevens van het uitblijven van chronische vaatveranderingen, (arteriosclerose), die bij volwassenen dikwijls nieraandoeningen ten gevolge hebben.

Terwijl men a priori zou neigen tot de meening, dat nieuwvormingen van de nier zeer zelden bij kinderen voorkomen, leert de ervaring anders: zelfs carcinomen van de nier behooren bij kinderen niet tot de allergrootste uitzonderingen Ook de niertuberculose komt bij wat oudere kinderen vrij dikwijls voor en niersteenen zijn geen zeldzaam verschijnsel.

Eene indeeling der nierziekten zal moeten rekenen met het al

\

of niet diffuus voorkomen van de aandoening.

Diffuus zijn: de meeste nephritiden.

Circumscript zijn: enkele embolische of metastatische nierontstekingen pyelonephritis, niertuberculose, en niertumoren.

NEPHRITIDEN.

INLEIDING.

In de leer der nierontstekingen heeft in den loop der tijden een groote wisseling van opvattingen en inzichten plaats gevonden. Wel was op elk ander gebied eenzelfde verandering van meeningen te zien, maar nergens met zoo groote duidelijkheid als in de nierpathologie.

In een tijd, dat men alle heil van de pathologische anatomie verwachtte, was het streven om bij een patiënt met nepliritis, die men behandelde, te zeggen, welke anatomische veranderingen de nier na den dood zou blijken te vertoonen en deelde men ook de ziekten, die men waarnam in naar de verschillende anatomische afwijkingen, die men later meende te zullen vinden. Daarmee was men al spoedig niet meer tevreden, omdat de voorspellingen dik-

Sluiten