Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, terwijl deze zoowel bij genezing als ook bij overgang naar een chronische nephritis weer tot de norm pleegt terug te keeren. Met deze bloedsdrukstijging kan gepaard gaan een vergrooting van de hartdofheid, die waarschijnlijk het gevolg is van hartdilatatie. Daarbij bestaat soms ook een vergrooting van de lever, als gevolg van de slechte hartsactie. Soms hoort men een „bruit de galop", maar dit is vrij zeldzaam. Al deze veranderingen schijnen in het bizonder bij kinderen voor te komen en worden voor een deel verklaard dóór de vochtretentie. Maar het is niet onwaarschijnlijk, dat in vele gevallen de hartdilatatie het gevolg is van dezelfde oorzaak als de nephritis (scarlatina e a.).

Bij elke acute nephritis van kinderen zijn nerveuze verschijnselen te verwachten. De hoofdpijn wordt heftiger, braken treedt op en het kind is gejaagd, angstig onrustig of juist slaperig en sufferig. Vrij plotseling kan een aanval van stuipen optreden, die bij kinderen nogal dikwijls bij de nephritis worden gezien. Deze stuipen zijn niet te onderscheiden van stuipen door andere oorzaken: ze zijn partieel of totaal, en kunnen in een lichaamshelft of een extremiteit beginnen en van daar zich verspreiden over het lichaam, juist als bij een aanval van Jackson's epilepsie. Wanneer deze aanvallen zich kort na elkaar herhalen en het kind, tusschen de aanvallen in, niet goed bijkomt en slaperig blijft, is de toestand ernstig. Ook een respiratie van Cheyne-Stokes, een langzame pols, een myosis zijn teekenen van een zeer zware uraemie. Toch genezen nog tal van patiënten, die deze convulsieve uraemie hebben door te maken, zonder storing. Veel zeldzamer dan de convulsieve vorm van uraemie is de comateuse vorm, men ziet deze vooral in gevallen, waarbij anurie bestaat. Het ziektebeeld vertoont zich overigens op dezelfde manier als bij de convulsieve vorm. In deze laatste gevallen zal men tijdelijk zeer liooge cijfers voor de constante van Ambakd en voor het ureumgehalte van het bloedserum kunnen vinden, (zie ook prognose).

SYMPTOMEN VAN EEN CHRONISCHE NEPHRITIS.

De chronische nephritiden bij kinderen verloopen meestal geheel anders dan bij volwassenen. Opvallend groot is het aantal van de zeer lichte nieraandoeningen, die zeer langen tijd blijven bestaan zonder te verergeren en dan nog af en toe zelfs genezen, en waaraan door Heubner de naam is gegeven van paedonephritis levis. Merkwaardig is daarbij, dat deze patiëntjes geheel en al het klinisch beeld vertoonen van de néphrite albuminurique simple, die door lichte laesie van de nier ontstaan moet zijn en waarbij

Sluiten