Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verband tusschen deze storingen en de onvoldoende keukenzoutsecretie. Azotaemie komt in het laatste stadium van de ziekte herhaaldelijk voor, terwijl nephritis met azotaemie zonder andere nierfunctiestoringen bij kinderen zeldzaam is.

In sommige gevallen vindt men bij patiëntjes met chronische nephritis gedurende geruim en tijd bloed in de urine. Meestal is er dan zeer weinig te vinden en abundante bloedingen komen wel nooit voor. Indien dit bloed periodiek in de urine voor den dag komt, dan zal men dikwijls als aanleiding voor de haemorrhagieën een lichte infectie kunnen vinden, die in de nasopharynx gelocaliseerd is. Overigens zijn deze nephritiden weinig verschillend van de vorige vorm, zoodat ook hier de nierfuncties meestal in de een of andere richting gestoord zijn, en men dus niet van een goedaardige nieraandoening kan spreken.

Volledigheidshalve is het noodig hier nog te vermelden, dat typische schrompelnieren bij kinderen zijn waargenomen en beschreven. Dikwijls zijn dan lood- of alcoholintoxicatie de oorzaken.

Het eindstadium van deze chronische nephritiden is dikwijls een uraemie, maar lang niet altijd, omdat ook bij kinderen het slot van de geschiedenis niet is een nierinsufficiëntie, maar een incompensatio cordis. Daarvan treden de verschijnselen meer en meer op den voorgrond, zoodat slechts door nauwkeurig navragen naar de verschijnselen uit het begin der ziekte en door zorgvuldig systematisch onderzoek naar symptomen van een nephritis deze ziekte te herkennen is. Men wordt aan deze mogelijkheid, dat de oorzaak der hartsymptomen een nephritis is, herinnerd doordat men vindt een retinitis albuminurica, hoofdpijn met braken, of andere symptomen, óf doordat men te hooren krijgt, dat de ziekte met bloedwateren, met oedemen onder de oogen, of na een scarlatina enz. begonnen is.

Indien uraemie het einde der ziekte is, zijn dezelfde verschijnselen te verwachten als bij een uraemie, die optreedt bij een acute nephritis.

AETIOLOGIE.

De oorzaak van een acute nephritis bij kinderen is bijna altijd een acute infectie. Vergiftigingen worden slechts zelden als oorzaak gevonden. Toch zijn er zeer vele vergiften, waaronder ook, die als medicament worden voorgeschreven, die een acute nephritis kunnen geven. Het moet verbazen, dat deze niet vaker worden gezien, terwijl het toch zoo dikwijls gebeurt, dat de kinderen te veel van het medicament — door vergissing of anderszins — naar

Sluiten