Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In vele andere gevallen vindt men als eenig mogelijke reden van de nephritis een acute infectie van de nasopharynx: angina, adenoïditis, waarbij men soms een sterke lymphadenitis colli aantreft.

Het is niet te verwonderen, dat men dus een zekere praedilectie voor nephritis heeft meenen waar te nemen bij kinderen met een exsudatieve diathese. Zij hebben een groote neiging tot huid- en slijmvliesaandoeningen, die vrij gemakkelijk en dus herhaaldelijk door secundair indringende bacteries worden gecompliceerd. Men heeft in het bijzonder er op gewezen 1), dat acute exacerbaties van een chronische nephritis bij deze exsudatieve kinderen dikwijls voorkomen, en van infecties in huid- of nasopharynx afhangen. Zelfs zouden deze herhaalde infecties de reden kunnen zijn, dat de nephritis een chronisch verloop neemt.

Maar dit is niet de eenige constitutie-anomalie, die het optreden van nephritis bij een acute infectie in de hand werkt. Men schijnt te moeten aannemen, dat in sommige families een erfelijke zwakte van de nier bestaat, die zich daarin uit, dat tal van leden van die familie nieraandoeningen krijgen onder invloed van een der genoemde oorzaken. Een enkele maal heeft men als reden daarvan bij een autopsie gevonden een aangeboren h3rpogenesie van de nier die dan dikwijls met nauwe arteries gelijktijdig werd aangetroffen.

Voor een chronische nephritis vindt men bij kinderen zeer vaak een scarlatina als oorzaak, vooral voor de goedaardige lichte vormen, terwijl ook de andere infecties een blijvende beschadiging van de nier kunnen geven.

Als uitzondering komen chronische vergiftigingen met alcohol, lood (enz.) in aanmerking.

DIAGNOSE.

De herkenning van een nephritis is meestal gemakkelijk.

De meeste moeite kan men nog hebben met de lichte vormen van néphrite albuminurique simple. Onbelangrijk is het om precies aan te geven, wanneer men van nephritis zal spreken, en wanneer slechts van albuminurie en cylindrurie, (zie boven, symptomen) maar de onderscheiding tegenover alle ziekten van de nier, die locaal, in hun omgeving, nephritis geven, en waarbij dus ook alle teekenen van nierinsufficiëntie afwezig zijn, kan ter sprake moeten komen.

1) Heubner, Ueber chronische Neplirose in Kinderalter. Jahrb. f. kdhlk. Bd. 77, 1913, p. 120.

Sluiten